Kde jsem:

Novinky

Tiskové zprávy — Déčko pro rodiče — Česká televize

10. 2. 2014

Proč je heslo tajné? Česká televize podpoří Den bezpečnějšího internetu

Česká televize podpoří zítřejší mezinárodní Den bezpečnějšího internetu. Akce, ke které se připojuje více než stovka zemí z celého světa, proběhne v Česku letos už pojedenácté. Česká televize se zaměří zejména na děti.

Posilování mediální gramotnosti, zejména u dětí, je pro Českou televizi důležitým tématem a nezbytnou součástí veřejné služby. I proto jsme se od počátku snažili vytvořit z dětské televize bezpečný prostor, u kterého si budou moci být rodiče jistí, že jejich děti nenarazí ve vysílání na nevhodný obsah. Zároveň jsme do schématu Déčka zařadili pořady, jako například dětské zpravodajství, které děti učí rozumět médiím přirozeným způsobem,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Déčko dlouhodobě spolupracuje s mnoha odbornými institucemi, které se věnují různým oblastem rozvoje a vzdělávání dětí. Podporu iniciativ, které se snaží zlepšovat povědomí dětí o tom, jak se chovat na internetu, tak vnímám jako přirozenou součást našeho úsilí přistupovat k dětským divákům co nejodpovědněji,“ říká výkonný ředitel Déčka Petr Koliha. „Už nyní tak například děti naleznou na dětském webu České televize pravidla a doporučení pro pohyb na stránkách, která jsou jim zprostředkována hravou a zábavnou formou, aby jim skutečně věnovaly pozornost, pochopily je a řídily se podle nich. Toto téma bychom chtěli rozvinout i směrem k rodičům a připravujeme ve spolupráci s experty také nové stránky, které by měly obsahovat rady a tipy na to, jak dětem vysvětlovat rizika, která je na síti čekají, a jak se jim vyvarovat,“ doplňuje. Děti se v pravidlech určených pro stránky www.decko.cz například dozvědí, že osobní údaje jsou nad zlato, proč je heslo tajné či proč nevystavovat fotky sebe či svých přátel.

Cílem Dne bezpečnějšího internetu je podnítit zodpovědnější užívání online i mobilních technologií především začínajícími a mladými uživateli. Iniciátorem akce v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). „Považuji za velmi důležité, že se dětská veřejnoprávní televize do těchto osvětových aktivit zapojuje“ říká Lenka Eckertová z NCBI, členka Déčkolegia, poradního sboru ČT :D, a dodává: „Každý rok se snažíme reagovat na aktuální trendy ve způsobu, jak se děti na síti chovají. Letošní jedenáctý ročníku má tak motto ‚Vytvořme společně lepší internet…‛ Na školách pořádáme na toto téma besedy a soutěže, jejichž prostřednictvím budou děti trénovat schopnost využívat internet bezpečně a ke svému prospěchu.“

Další zprávy

14. 4. 2014Novinky v nabídce HbbTV České televize myslí i na děti
26. 3. 2014Déčko si odváží stříbro z kreativní soutěže PromaxBDA Awards
6. 3. 2014Grafika nových kanálů České televize zaujala české i evropské poroty
19. 2. 2014Faktor U: Nový pořad na Déčku ukáže dětem kouzlo beatboxu nebo longboardingu
18. 2. 2014Faktor U
10. 2. 2014Proč je heslo tajné? Česká televize podpoří Den bezpečnějšího internetu
6. 2. 2014Krysáci i Anděl páně. Česká tvorba pro děti je úspěšná v zahraničí. ČT ji podpoří na Berlinale.
5. 2. 2014Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Evropě
30. 1. 2014Olympijské zpravodajství přímo pro děti. A navíc dětský program v Olympijském parku.
17. 12. 2013První Vánoce na Déčku se Špačkovými v síti času

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | » (10)