Přehled dílů

alternative text

Muslimové pod křížem

Pohled na exotický svět, který je přímo na sousedním dvorku. Harmonické soužití muslimů, katolíků a pravoslavných, které trvá už stovky let. A není geograficky vzdáleno tak, jak byste si možná mohli myslet.

alternative text

Potkávání sourozenců Pintířových

Sourozenci Angelika a Adolf Pintířovi prochází svou cestou víry jako řeholnice a kněz. A přesto dokázali v ateistické české společnosti oslovit řadu lidí mimo církevní kruhy. Čím to?

alternative text

Vírou ke svobodě

Životní příběh evangelického faráře Zvonimíra Šorma je příběhem nikdy neutuchajícího boje za svobodu.

alternative text

Miluj bližního svého

Homosexualita, víra, církev - jde to dohromady?

alternative text

Být poutníkem života

Křivolaké, avšak nikoliv bezcílné, jsou životní cesty bývalého kněze, dnes terapeuta a kouče - Richarda Machana.

alternative text

Mimo systém - v lásce

Autentický příběh františkána Šebestiána Smrčiny, který se dotkl dna a dnes mění životy těch, které jiní už odepsali.

alternative text

Obec pro všechny

Milan M. Horák spojil svůj život s hnutím za náboženskou obnovu Obec křesťanů.

alternative text

Tajemství věčného života

P. Josef Mixa je veřejnosti znám především jako sekretář kardinála Tomáška a iniciátor aktivit katolického disentu.

alternative text

Z úst dětí připravil si slávu

Dětský pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína oslavil padesát let své existence a přesně polovinu této doby stojí v jeho čele sbormistr Josef Zajíček.

alternative text

Novinář v klerice

Jan Jandourek je nejen spisovatel, sociolog a novinář, ale také kněz. Dokument mapuje spletité osudy člověka, který jakoby vždy a všude trochu vybočoval z řady.