Americký dokument, realizovaný k 500. výročí založení reformace

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Uběhlo 500 let od chvíle, kdy reformátor Martin Luther (1483–1546) údajně přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittembergu svých 95 tezí. Tato událost změnila svět. A také významné jubileum, které se bude v roce 2017 patřičně slavit nejen v Lutherově Wittembergu a Eislebenu. Martin Luther, mnich, profesor a reformátor.

Luther neusiloval o založení nové církve, ale o reformu stávající církve na základě těchto principů:

Sola scriptura: Autorita Písma je vyšší než autorita církve.

Sola fide: Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky.

Sola gratia: Boží milost je dar, není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit.

O sto let starší kritickou pozici Husovu Luther zpočátku neznal. Teprve po výtce svých protivníků, že se hlásí k Husovu kacířství, se s dílem Husovým seznámil a otevřeně se pak přihlásil k tomu, že s Janem Husem sympatizuje.

Martin Luther
teolog, kazatel, reformátor

Martin Luther

* 10. 11. 1483

† 18. 2. 1546

Augustiniánský mnich, kazatel a profesor teologie na wittenberské univerzitě, Martin Luther bojoval proti prodeji a zneužívání odpustků. „Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze,“ kázal.


Originální názevMartin Luther
Stopáž54 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument