Vyrůstá nová generace dětí, které tráví více času ve virtuálním světě než na skutečném hřišti…

Mezinárodní výzkum EU Kids Online z r. 2014 dokládá, že české děti jsou na špičce v užívání internetu v celé Evropě. Dokumentární film přiblíží nejmladší generaci jako tzv. „digital natives“, pro které je svět internetu důležitou součástí každodenního života a přirozeného procesu objevování, avšak skrze osobní příběhy tří vybraných protagonistů též poukáže na některá rizika internetu, jakými jsou kyberšikana a kybergrooming. O tom, nakolik mohou být tyto fenomény závažné, svědčí nejen narůstající počet dětí, které se s výše jmenovanými problémy obrací na linku důvěry, ale bohužel i několik případů sebevražd dětí v důsledku kyberšikany a mimořádně rozsáhlé případy kybergroomingu, ke kterým došlo i v České republice. Cílem dokumentu není pouze ukázat reálná rizika virtuálního světa, ale také poodhalit měnící se svět dnešních dětí, ve kterém hraje internet zcela zásadní roli. Zmíněné příběhy dětí budou proto zasazeny do kontextu, jenž tuto realitu zajímavě reflektuje. „Jde o mimořádně aktuální téma dnešní doby, nahlížené z pohledu dětí i z perspektivy rodičů v České republice. Film si klade za cíl ukázat běžné návyky dětí v souvislosti s užíváním moderních technologií, ale současně chce iniciovat debatu o významném fenoménu, jenž zásadně utváří budoucí generaci a každodenní svět, ve kterém žijeme,“ říká Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí producentské skupině film vzniká.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 P HD