Dokument o historii a současnosti slavného klubu v souvislosti s proměnami ostravského regionu

Kromě Sparty Praha u nás není klub, který by tolika lidem vězel v srdci nebo v žaludku. Úspěchy a nezdary „Baníčku“ žije doslova celé město, mnoho příznivců má i ve zbytku republiky, na Slovensku či v Polsku. Čím to je? Proč právě Baník? Baník je nejen sportovní, ale také společenský fenomén, který jako seismograf registroval nálady v regionu a od počátku stmeloval Slezany, Moravany, Slováky, Němce a Poláky v jediné „ostravské etnikum“. Jde o sociální identifikaci, pocit sounáležitosti, mezigenerační a meziprofesní loajalitu, příslušnost k místu, které je složité. Sportovní historie Baníku je bohatá a slavná. Jeho dějinami prošla spousta figur i figurek, je utkána množstvím velkých i malých příběhů hráčů, trenérů, činovníků a příznivců. Ty budou hlavním napájecím zdrojem dokumentu. Tvůrci budou zároveň hledat odpovědi na otázky zmiňované sounáležitosti obyvatel regionu s klubem. Trvá i dnes? Jaký mají k Baníku vztah dnešní mladí fandové – není to už jiný příběh? V dokumentu zazní vyprávění dosud žijících legend, výpovědi současníků a pamětníků, komentáře sociologa Jiřího Siostrzonka, historika Martina Jemelky, novináře Aleše Uhra a dalších. To vše doplněno o archivní obrazové a zvukové materiály a fotografie. „Baník Ostrava se, i přes své současné výsledky, řadí mezi nejvýznamnější česko-moravské fotbalové kluby. Pro nás, Ostraváky, je a vždy bude samozřejmě klubem nejvýznamnějším. Jeho historie je nebývale bohatá, pestrá, zajímavá i zábavná. Věříme, že takový bude i náš dokument,“ říká pověřený kreativní producent snímku Marcel Nevín.

Stopáž60 minut
 P HD