Naše tradice

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 6  
Sdílet
| Poslat odkaz

Přehled dílů

 • Silvestr a Nový rok	Silvestr a Nový rok
  Datum, na které Nový rok připadal, se v minulosti mnohokrát změnilo. Až se zavedením juliánského kalendáře jsou poprvé doloženy bujaré lednové oslavy.
 • Tři králové	Tři králové
  Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky.
 • Hromnice	Hromnice
  Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách zvaných hromničky slavíme 2. února. Pro křesťany vychází právě na tento den Uvedení páně do chrámu.
 • Masopust	Masopust
  Masopust neboli fašank je třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Naši předkové si vydatnou hostinou a mimořádně rozverným průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období.
 • Velikonoce a Smrtná neděle	Velikonoce a Smrtná neděle
  V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal nový rok. Pro křesťany toto období přináší nejdůležitější svátky roku, oslavu mučednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce.
 • Pašijový týden	Pašijový týden
  Pašijovým týdnem si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, zradu, ukřižování, vzkříšení. Prvním důležitým dnem tohoto týdne je Škaredá středa, které nám má připomínat Jidášovu zradu.
 • Boží hod velikonoční	Boží hod velikonoční
  Velikonoční neděle, v křesťanské tradici největší slavnost církevního roku. Jde o pohyblivý svátek, který připadá na první neděli po prvním úplňku po 21. březnu.
 • Pálení čarodějnic	Pálení čarodějnic
  Filipojakubská noc 30. dubna vzbuzovala u našich předků bázeň i úctu. Věřili, že právě tento soumrak otevíral cestu temným silám, které bylo třeba zapudit, osvítit, plamenem očistit.
 • 1. máj	1. máj
  První květnový den je tradičně chápán jako svátek lásky a lidových oslav jara a plodnosti. Temné síly poslední dubnové noci byly zapuzeny a vše bylo očištěno.
 • Jízda králů	Jízda králů
  Počátkem léta žije moravské Slovácko tradicí hýřící barvami, Jízdou králů. Tyto jízdy v minulosti pořádali mladí chlapci, kteří dorostli do věku, kdy mohli být odvedeni na vojnu.
 • Královničky a otvírání studánek	Královničky a otvírání studánek
  Průvody mladých dívek, králek neboli královniček, patřily ke starobylým letnicovým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají až do dob pohanských.
 • Poutě	Poutě
  Za spásou duše, pokáním nebo s prosbou o uzdravení putovali lidé odnepaměti. Nejčastěji to bývalo k místům s mimořádnou duchovní silou.
 • Senoseč	Senoseč
  Louky pro naše předky znamenaly důležitou součást úrody, seno bylo hlavním zdrojem krmiva i vystýlkou pro hospodářská zvířata. Senoseč předcházela následnému období sklizně.
 • Svatojánská noc	Svatojánská noc
  Letní slunovrat předznamenával našim předkům období sklizně. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná svatojánská noc se stala odrazem sloučení starší i novější tradice.
 • Dožínky	Dožínky
  Žně obvykle začínaly 13. července na svatou Markétu, patronku plodnosti a těhotných žen. Naši předci ale dobře věděli, že obilí je velmi citlivé na přesnost sklizně
 • Vinobraní	Vinobraní
  Slavnosti vína pocházejí z antického Řecka. K nám se víno dostalo nejprve na Moravu díky římským legiím, do Čech pak díky sv. Ludmile
 • Svatováclavská pouť	Svatováclavská pouť
  Před více jak tisíci lety byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Stal se jedním z nevýznamnějších světců a patronů naší země a den jeho skonu dokonce i státním svátkem.
 • Lovecké hony	Lovecké hony
  Lovecké hony mají u nás hlubokou historii. Z ní vzešla mnohá pravidla a z generace na generaci se předávaly tradiční rituály.
 • Posvícení a hody	Posvícení a hody
  Posvícení naši předci nejčastěji pořádali po žních, symbolizovalo poděkování za úrodu a vítání času klidu. Tradice se mnohde postupně vyvínula do velkolepých událostí.
 • Dušičky	Dušičky
  Svátek dušiček měl svou obdobu v hluboké historii předkřesťanských dob. Naši předci věřili, že právě kolem 1. listopadu nastává magický čas, kdy se svět živých prolíná se světem zemřelých.
 • Svatý Martin	Svatý Martin
  Martin byl římským vojákem ve 4. století našeho letopočtu. Více než po úspěších na bojišti ale toužil po tom stát se mnichem. Když mu skončila služba v armádě, odešel do Galie, kde založil klášter.
 • Advent	Advent
  Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná advent, pro křesťany období půstu, zklidnění a příprav na oslavy Narození Páně.
 • Svatá Barbora a svatá Lucie	Svatá Barbora a svatá Lucie
  Doslova hororové příběhy křesťanských mučednic si připomínáme v prosinci. Svatá Barbora je označována za patronku týraných a opuštěných dětí, Lucie je zase patronkou slepých.
 • Mikuláš	Mikuláš
  Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné.
 • Štědrý den	Štědrý den
  Období těsně po nejdelší noci v roce slavili lidé ještě v předkřesťanských dobách. Křesťané původní tradice nahradili oslavou narození spasitele Ježíše Krista.
 • Boží hod a svatý Štěpán	Boží hod a svatý Štěpán
  Zatímco na oslavu Božího hodu se u nás tradičně scházejí lidé spíš v užším rodinném kruhu, svatý Štěpán probíhal i v minulosti ve znamení rozsáhlejších oslav a veselí.
Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2014 – ST  HD
Žánr: Dokument
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.