Přehled dílů

alternative text

Mikuláš

Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné.

alternative text

Svatá Barbora a svatá Lucie

Doslova hororové příběhy křesťanských mučednic si připomínáme v prosinci. Svatá Barbora je označována za patronku týraných a opuštěných dětí, Lucie je zase patronkou slepých.

alternative text

Advent

Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná advent, pro křesťany období půstu, zklidnění a příprav na oslavy Narození Páně.

alternative text

Svatý Martin

Martin byl římským vojákem ve 4. století našeho letopočtu. Více než po úspěších na bojišti ale toužil po tom stát se mnichem. Když mu skončila služba v armádě, odešel do Galie, kde založil klášter.

alternative text

Dušičky

Svátek dušiček měl svou obdobu v hluboké historii předkřesťanských dob. Naši předci věřili, že právě kolem 1. listopadu nastává magický čas, kdy se svět živých prolíná se světem zemřelých.

alternative text

Posvícení a hody

Posvícení naši předci nejčastěji pořádali po žních, symbolizovalo poděkování za úrodu a vítání času klidu. Tradice se mnohde postupně vyvínula do velkolepých událostí.

alternative text

Lovecké hony

Lovecké hony mají u nás hlubokou historii. Z ní vzešla mnohá pravidla a z generace na generaci se předávaly tradiční rituály.

alternative text

Svatováclavská pouť

Před více jak tisíci lety byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Stal se jedním z nevýznamnějších světců a patronů naší země a den jeho skonu dokonce i státním svátkem.

alternative text

Vinobraní

Slavnosti vína pocházejí z antického Řecka. K nám se víno dostalo nejprve na Moravu díky římským legiím, do Čech pak díky sv. Ludmile

alternative text

Dožínky

Žně obvykle začínaly 13. července na svatou Markétu, patronku plodnosti a těhotných žen. Naši předci ale dobře věděli, že obilí je velmi citlivé na přesnost sklizně