Jan Saudek
fotograf

Jan Saudek

* 13. 5. 1935


Všechny koprodukční filmy České televize