Miroslav Táborský představuje památky ČR nominované na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Režie J. D. Novák

Hřebeny Krušných hor představují světový unikát. Více než osm století se zde těží nerostné suroviny. Hornictví vytvořilo charakter zdejšího regionu. Ve středověku hornictví nesouviselo s energetikou, ale se získáváním a zpracováním rud. V Krušných horách se hornická a hutní činnost stala vědeckým oborem, k úspěchu zde nevedlo štěstí a náhoda, ale vzdělání a technologické inovace a související vodohospodářská díla. Jedinečnost hornického dědictví v Krušných horách spočívá i v tom, že se vše odehrávalo na jednom místě – od těžby až po hutnictví. O zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO usilují společně Česko a Německo.

Krušné hory

Krušné hory

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument