Praktický kurz televizního koncesionáře. Připravil J. Pálka

V souvislosti s televizní digitalizací se pevně zakotvilo v povědomí veřejnosti několik mýtů. Jeden z nich se týká televizních antén. Navštivme krátce televizní vysílač Na Pradědu. Tento vysílač ještě nebyl upraven pro digitální televizní vysílání. Hlavním bodem našeho zájmu je přibližně 20 metrů dlouhý laminátový tubus na vrcholu věže. Právě uvnitř tohoto tubusu se nacházejí vysílací antény pro šíření tří analogových televizních programů. Stejné nebo podobné tubusy s anténami je možné vidět na všech televizních vysílačích. Jedním z velmi důležitých atributů přechodu na digitální televizní vysílání je výměna těchto anténních systémů za nové. České radiokomunikace a.s. takto v nedávné době modernizovaly např. televizní vysílač na Žižkově, Kleti, Ještědu a mnohých dalších, odkud se již digitálně vysílá.

Proč vyměňujeme vysílací antény, když se po celou dobu digitalizace tvrdí, že mezi anténami pro digitální a analogové vysílání není žádný rozdíl, že diváci nebudou muset své antény měnit? Důvodů pro výměnu vysílacích antén je hned několik. Staré antény slouží na mnohých vysílačích už desítky let. Za tu dobu pokročila technika dopředu a modernější antény poskytnou lepší pokrytí území kvalitnějším signálem. Pro digitální vysílání je nutné vyměnit celou technologii vysílače, a staré antény zpravidla nejdou k novým vysílačům připojit. Na většině vysílacích stanovišť také dojde ke změnám v použitých kanálech pro jednotlivé sítě, takže by bylo nutné celý anténní systém přeladit. Nové anténní systémy jsou z tohoto pohledu mnohem univerzálnější a je možné je přizpůsobit jakýmkoli podmínkám.

Jak je to ale s výměnou antén u televizních diváků? Bude nutná? Na tuto otázku není univerzální odpověď. Ve většině případů bude nutná alespoň jejich revize, případně úprava nebo přesměrování. V mnoha případech výměna antény umožní značné zjednodušení anténního rozvodu v domě.

České radiokomunikace, provozovatel dominantní sítě televizních vysílačů u nás, provádějí v souvislosti s digitalizací kompletní výměnu vysílací technologie. Smyslem tohoto konání je dopravit k divákům digitální televizní signál v maximální možné kvalitě. Tato snaha ovšem bývá velmi často zmařena na posledních několika metrech před televizorem, a to nefunkční nebo nekvalitní anténou, případně starým koaxiálním kabelem vedoucím od antény k televizoru.

Více se dozvíte při sledování pořadu, ať už z vysílání ČT, nebo z internetového vysílání.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2009
 ST