Světci a svědci

673 hlasů

Studnice moudrosti (2007). Připravil M. Petřík

Pedagog, spisovatel, reformátor a údajný tvůrce Golema rabi Löw je považován za největšího renesančního myslitele judaismu. Jeho plné jméno zní Jehuda Liva ben Becalel. V tradiční židovské literatuře je nazýván Maharal, jedná se o zkratku slov Morenu ha-rav Liva – náš učitel rabi Liva. O tom, že byl opravdu dobrým učitelem svědčí i to, že na jeho odkaz navázalo mnoho pozdějších učenců, například Jan Amos Komenský.

Chat

ředitel Židovského muzea v Praze

Leo Pavlát

V úterý 22. září 2009


Stopáž13 minut
Rok výroby 2007
 ST  4:3