O největším renesančním mysliteli judaismu a údajném tvůrci golema (2007). Připravil M. Petřík

Pedagog, spisovatel, reformátor, pražský rabín a údajný tvůrce bájného Golema rabi Löw je považován za největšího renesančního židovského myslitele. Jeho plné jméno zní Jehuda Liva ben Becalel. V tradiční židovské literatuře je nazýván Maharal, jedná se o zkratku slov Morenu ha-rav Liva, tzn. náš učitel rabi Liva. O tom, že byl opravdu dobrým učitelem svědčí i to, že na jeho odkaz navázalo mnoho pozdějších učenců, například Jan Amos Komenský.

Chat

ředitel Židovského muzea v Praze

Leo Pavlát

Židovské muzeum v Praze pořádá od 5. srpna do 8. listopadu 2009 v Císařské konírně Pražského hradu výstavu Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) ke 400. výročí úmrtí tohoto věhlasného rabína. Výstava zachycuje jak rabínův život a dílo, tak obraz, jaký si o tomto učenci utvořili jeho současníci a následující generace. Česká televize je hlavním mediálním partnerem výstavy.

Leo Pavlát přednáší o dějinách antisemitismu a židovských tradicích a zvycích na nejrůznějších fórech. Je autorem knih pro děti jako Osm světel či Pomsta čarodějky Simy nebo knihy fejetonů Od Chanuky do Chanuky.

V úterý 22. září 2009


Stopáž13 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3