David Břinčil

ředitel divize Finance a provoz

David Břinčil je členem vedení České televize od roku 2017, nejdříve na pozici finančního ředitele, v současné době jako ředitel divize Finance a provoz. Jeho kariérní cesta v rámci České televize zahrnuje předchozí role v oblasti finančního managementu. V letech 2016 až 2017 působil jako finanční manažer a od roku 2012 do roku 2016 vedl oddělení finančního plánování a controllingu.

Před svým příchodem do České televize pracoval v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte, kde v období let 2002 až 2012 zastával různé pozice, naposledy působil v roli senior manažera. Během těchto deseti let získal bohaté zkušenosti v oblasti podnikových financí, řízení rizik, strategického řízení nebo vedení lidí, a to i v rámci mezinárodních projektů.    

David Břinčil je absolventem Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále složil odborné zkoušky určené pro profesionály v oblasti účetnictví a financí ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Kombinace vzdělání a praktických zkušeností ho připravila na úspěšné zvládání výzev spojených s řízením financí a provozu v jedné z největších veřejnoprávních institucí v České republice. Má klíčovou roli v zajišťování efektivního hospodaření České televize.