Pravidla komunikace

Stejně tak, jako v běžném životě je slušnost a ohleduplnost standardní součástí vzájemné komunikace, je nezbytností i ve formálním styku. Proto je nutné si před vážně vedenou oboustrannou komunikací stanovit minimální pravidla.

Pravidla komunikace s diváky České televize

 • Oficiální zdroj pro podání dotazu, připomínky, námět apod. je info@ceskatelevize.cz, formulář na webové stránce, či korespondenční adresa Česká televize, Divácké centrum, Kavčí hory, 140 70  Praha 4.
 • E-maily zaslané na přímé e-mailové adresy zaměstnanců ČT, komunikace na sociálních sítích, diskuse na webových stránkách ČT a pořadů, ústní a telefonická komunikace se nepovažuje za oficiální zdroj podání.
 • Divácké ohlasy poskytují České televizi významnou zpětnou vazbu a tvoří součást vstupních podkladů pro zpracování interních analýz jejího vysílání.
 • K prioritním hodnotám vzájemné komunikace patří důvěra, otevřenost, srozumitelnost a individuální přístup.
 • Na dotazy diváků zpravidla reagujeme do 5 pracovních dnů.
 • Na složitější dotazy, u kterých je zapotřebí vyjádření příslušných redakcí, reagujeme nejpozději do 60 dnů.
 • Česká televize plně respektuje svobodně vyjádřené politické názory svých diváků, ale není jejím úkolem s nimi polemizovat. Ohlasy tohoto typu však bere s plnou odpovědností na vědomí a jako inspirační a analytický zdroj je poskytuje příslušným dramaturgům či editorům pořadů, které Česká televize vysílá jako prostředek veřejného dialogu.
 • Česká televize reaguje na dotazy či ohlasy, které jsou srozumitelné, neobsahují vulgární či hanlivé výrazy a nejsou svým obsahem a formou urážející.
 • V případě, že se jedná o anonymní podání, není Česká televize povinna na něj reagovat.
 • Česká televize není a nemůže být prostředníkem komunikace se třetími subjekty.
 • Česká televize si váží vztahů s diváky a na jejich ohlasy odpovídá na základě otevřenosti, upřímnosti a nezneužívání informací neveřejných s respektem k jejich důvěrnosti.
 • Cílem je reagovat na ohlasy přátelsky, trpělivě a s pochopením.

Komunikační problémy

Komunikační problémy mohou nastat nejen porušením těchto pravidel, ale i pokud dojde k selhání technického charakteru či selhání lidského faktoru. V takovém případě prosíme o trpělivost a opakované zaslání Vašeho dotazu, případně o telefonickou urgenci.

Divácké centrum České televize, Česká televize © 1996–2024