Ekonomika

Ekonomika

Hospodaření a finanční situace

Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Cestujte s Českou televizí

Vybrané ukazatele hospodaření — Hospodaření a finanční situace — Vše o ČT — Česká televize

Hospodaření a finanční situace

Hospodaření a finanční situace

  • Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Tabulka vybraných ukazatelů hospodaření

Ukazatel Měrná jednotka Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018
výnosy v tis. Kč 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 6 932 775 6 852 083 6 830 789 6 457 530
náklady v tis. Kč 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 6 932 775 6 852 083 6 830 789 6 457 530
hospodářský výsledek v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investiční výdaje v tis. Kč 539 226 630 531 467 300 526 325 347 746 316 104 399 180 599 835 552 177 415 884
vysílací doba v hod. 35 066 34 973 35 040 35 040 35 136 37 826 42 870 43 438 43 683 43 800
odvysílané pořady v hod. 35 811 35 476 35 526 35 636 35 601 38 289 43 330 43 898 44 142 44 258
výroba pořadů v hod. 15 481 14 638 15 659 16 311 16 761 17 490 18 522 18 015 18 035 17 772
počet zaměstnanců v prům. přep. 2 881,25 2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 925,50 2 902,50 2 906,25 2 913,25 2 920,75
průměrná měsíční mzda v Kč 32 934 35 239 36 403 36 124 36 797 37 173 37 829 38 325 38 669 39 620 42 284
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů v ks 54 174 1 422 -17 946 -27 448 -22 057 -38 451 5 174 -7 349 -14 055 -3 681
počet evid. tv přijímačů k 31. 12. v ks 3 637 562 3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 533 082 3 538 256 3 530 907 3 516 852 3 513 171
příjem z televizních poplatků v tis. Kč 5 786 967 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 716 915 5 677 569 5 621 037 5 690 429 5 664 548