Ekonomika

Ekonomika

Vybrané ukazatele hospodaření — Hospodaření a finanční situace — Vše o ČT — Česká televize

Hospodaření a finanční situace

Hospodaření a finanční situace

  • Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Tabulka vybraných ukazatelů hospodaření

Ukazatel Měrná jednotka Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Skutečnost 2019 Skutečnost 2020 Skutečnost 2021 Skutečnost 2022 Skutečnost 2023
výnosy v tis. Kč 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 6 932 775 6 852 083 6 830 789 6 457 530 6 553 459 6 468 978 6 183 956 6 682 838 7 174 999
náklady* v tis. Kč 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 6 932 775 6 852 083 6 830 789 6 457 530 6 553 459 6 468 978 6 183 956 6 682 383 7 174 999
hospodářský výsledek v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investiční výdaje* v tis. Kč 539 226 630 531 467 300 526 325 347 746 316 104 399 180 599 835 552 177 415 884 401 539 320 905 338 729 213 743 267 680
vysílací doba v hod. 35 066 34 973 35 040 35 040 35 136 37 826 42 870 43 438 43 683 43 800 43 800 43 800 46 463 50 638 52 481
odvysílané pořady v hod. 35 811 35 476 35 526 35 636 35 601 38 289 43 330 43 898 44 142 44 258 44 262 44 262 46 856 51 101 52 941
výroba pořadů v hod. 15 481 14 638 15 659 16 311 16 761 17 490 18 522 18 015 18 035 17 772 17 914 18 501 17 923 19 261 20 376
počet zaměstnanců v prům. přep. 2 881,25 2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 925,50 2 902,50 2 906,25 2 913,25 2 920,75 2 929,00 2 945,75 2 970,50 2 991,60 2 955,65
průměrná měsíční mzda v Kč 32 934 35 239 36 403 36 124 36 797 37 173 37 829 38 325 38 669 39 620 42 284 43 693 44 735 46 239 49 219 55 254
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů v ks 54 174 1 422 -17 946 -27 448 -22 057 -38 451 5 174 -7 349 -14 055 -3 681 13 102 24 466 -22 575 -594 5 744
počet evid. tv přijímačů k 31. 12. v ks 3 637 562 3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 533 082 3 538 256 3 530 907 3 516 852 3 513 171 3 526 273 3 550 739 3 528 164 3 527 570 3 533 314
příjem z televizních poplatků v tis. Kč 5 786 967 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 716 915 5 677 569 5 621 037 5 690 429 5 664 548 5 635 063 5 675 771 5 642 900 5 706 938 5 719 814
výdaje související s přechodem na DVB-T2 (1080p) v tis. Kč - - - - - - - - - - 184 811 338 580 354 109 210 292

*nezahrnují mimořádné výdaje spojené s přechodem na DVB-T2 (1080p)