Naše projekty — Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

Archiv a programové fondy ČT

APF ČT

  • pracoviště archivu
  • archivní fondy
  • historie a projekty archivu
  • badatelský řád

Naše projekty

Digitalizace archivu

Dlouhodobým projektem je digitalizace materiálů uložených ve fondech APF (audiovizuální záznamy, hudební snímky, fotky, spisy), archivace nově vznikajících již digitálních materiálů a nastavení procesů práce s materiálem v digitálním prostředí. Digitalizace je provázena zásadní změnou technologické infrastruktury a s tím spojenou změnou výrobních, vysílacích a archivních postupů v České televizi. Digitalizace umožňuje rychlejší archivaci, zpřístupnění archivu, zvýšení možností a četnosti využívání obsahu archivu, efektivitu výroby a její přípravy, programovou výměnu, a v neposlední řadě také ochrání archivní materiály před jejich poškozením a degradací stárnutím fyzických nosičů.

EUscreen

EUscreenJedná se o projekt podporovaný Evropskou komisí realizovaný v letech 2009-2016, jehož cílem bylo zpřístupnění vybraných archivních pořadů skrze webový portál www.euscreen.eu. Na projektu se přímo podílelo 28 účastníků a dalších 9 přidružených partnerů z 20 evropských zemí. Kromě televizních archivů se jej účastnily také knihovny, univerzity či jiné instituce, mající ve svém fondu audiovizuální sbírky. Česká televize na portál přispěla 1847 příspěvky s cílem prezentovat průřez svým archivem v mezinárodním srovnání s ostatními evropskými přispěvateli. Kromě toho také agregovala svoji online knihovnu pořadů na webu iVysílání pro evropský kulturní portál Europeana. Projekt byl sice ukončen k 28. 2. 2016, ale portál se všemi příspěvky zůstává funkční a přístupný i nadále.

Národní virtuální fonotéka

APF spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéky, společné veřejně přístupné databáze zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí. Příslušná data o hudebních snímcích se průběžně doplňují a jsou k dispozici pro vyhledávání na www.narodnifonoteka.cz.

Projekt historického televizního programu 1968

EUscreenVýznamný rok 1968 jsme se rozhodli připomenout mimo jiné rekonstrukcí tehdejšího kompletního vysílacího programu. Ve webovém prostředí vizuálně připomínajícím původní Týdeník Čs. televize jsme postupně zveřejnili online všechny pořady, které se dochovaly a které nepodléhají autorskoprávním omezením. Často jde o pořady, které nemají šanci na standardní odvysílání v rámci programového schématu, ale mají přitom svoji historickou hodnotu. Webový formát je tak jedinou alternativou, jak s těmito pořady seznámit širokou veřejnost. U pořadů, které se nedochovaly, či nemáme práva na jejich zveřejnění, jsme na web umístili alespoň fotografie či dobové články. Projekt dostupný zde.

Rekonstrukce Televizních novin

Hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny jako celý pořad archivujeme až od roku 1981. Do tohoto roku se dochovaly z původních celých pořadů pouze jednotlivé příspěvky - šoty na 16mm filmu. Ty postupně digitalizujeme po jednotlivých letech tak, aby bylo možné záběry z nich využívat pro další výrobu. Takto zrekonstruované Televizní noviny z roku 1968 je možné nalézt právě na stránkách historického televizního programu.

Televize proti tankům

Roli, kterou Československá televize sehrála po invazi okupačních vojsk v srpnu 1968, jsme se rozhodli připomenout interaktivním komiksem. Scénář k němu napsali Jakub Hošek a Jakub Adamus a autorem kreseb je výtvarník Karel Zeman. Komiks je doplněn dalšími doprovodnými materiály, jako jsou archivní videa, zvukové nahrávky, fotografie, naskenované dokumenty a vysvětlující texty. Projekt dostupný zde.

Jan Palach ve vysílání ČST

Na stránkách k filmu Jan Palach jsme shromáždili archivní materiál, ukazující, jakým způsobem o této události informovala ČST bezprostředně po Palachově činu. Jsou zde k nalezení videa, fotografie i naskenované dokumenty, jako například dochované hlasatelské texty, a všechny tyto materiály jsou zařazeny do přehledné časové osy po jednotlivých dnech. Projekt dostupný zde.

Reflexe roku 1918

V rámci webových stránek pořadu 1918: Dnes před 100 lety jsme připravili sekci, ve které na dochovaných archivních materiálech, seřazených chronologicky na časové ose, dokumentujeme vývoj pohledu na první republiku v období komunistického režimu. Materiály jsou proloženy nově natočeným rozhovorem s historikem Janem Randákem. Projekt dostupný zde.