Energit

Energit (zleva nahoře Emil Viklický, Jan Vytrhlík, Rudolf Ticháček, Luboš Andršt, dole Karel Jenčík, 1974)