11. týden

Český jazyk

UčíTelka 25. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 25. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 26. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 26. 5. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 27. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 27. 5. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 28. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 28. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 29. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 29. 5. (znakový jazyk)