10. týden

Český jazyk

UčíTelka 18. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 18. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 19. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 19. 5. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 20. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 20. 5. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 21. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 21. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 22. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 22. 5. (znakový jazyk)