7. týden

Český jazyk

UčíTelka 27.4. (znakový jazyk)

UčíTelka 27.4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 28.4. (znakový jazyk)

UčíTelka 28.4. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 29. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 29. 4. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 30. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 30. 4. (znakový jazyk)