5. týden

Matematika

UčíTelka 14. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 14. 4. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 15. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 15. 4. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 16. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 16. 4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 17. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 17. 4. (znakový jazyk)