4. týden

Český jazyk

UčíTelka 6. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 6. 4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 7. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 7. 4. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 8. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 8. 4. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 9. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 9. 4. (znakový jazyk)