Ozbrojené složky

SNB – Sbor národní bezpečnosti

Sbor národní bezpečnosti

Sbor národní bezpečnosti

Byl založen roku 1945 a nahradil prvorepublikové četnictvo, uniformovanou státní policii a obecní policii.

Historie SNB se začala psát 17. dubna 1945, kdy vláda Národní jednoty schválila hlavní zásady vzniku nového bezpečnostního aparátu. Vznik SNB probíhal od samého počátku pod dohledem KSČ. Ministerstvo vnitra od roku 1945 řídil komunista Václav Nosek. KSČ dosazovala do rozhodujících velitelských míst a řídících funkcí své členy či sympatizanty, až jej zcela ovládla. Později se skládal ze dvou základních složek: Veřejné bezpečnosti (VB) a Státní bezpečnosti (StB).

V únoru 1948 měl SNB toto složení:

  • Hlavní velitel: Jmenoval jej a odvolával prezident republiky. Byl-li hlavním velitelem Čech, jeho zástupcem měl být Slovák a naopak.
  • Zemská velitelství: Hlavnímu veliteli byla podřízena přímo zemská velitelství SNB v Praze, v Brně (v jeho rámci zůstala také expozitura v Ostravě) a Zemské velitelství SNB v Bratislavě. Zemského velitele instalovala vláda na návrh ministra vnitra.
  • Oblastní velitelství
  • Okresní velitelství
  • Velitelství stanic SNB

SNB se skládal ze tří složek:

  • Pořádková služba
  • Kriminální služba
  • Ústředna státní bezpečnosti

Sbor národní bezpečnosti zanikl v roce 1991 a byl nahrazen Policií České republiky.

Jindřich Veselý
úředník

Jindřich Veselý

* 1906

† 1964