S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem po liduprázdné africké zemi do města duchů, na pobřeží koster a za nejvyššími dunami na světě (2013). Režie J. Jindra

Západní Namibie je zemí nečekaných kontrastů. Nabízí atraktivní přírodní scenérie, bohatou historii, ale také velkou prázdnotu, což je výstižný překlad názvu pouště Namib. Stále se zde můžete setkat s překvapivě silným německým vlivem, který je dědictvím koloniální éry. Přímořská sídla proto svou malebnou podobou nemají daleko k německým hanzovním městům. Díky nesmírnému surovinovému bohatství, především těžbě diamantů, je Nambie jednou z nejbohatších zemí Afriky. O blahobyt z nerostných surovin se však dělí jen dva miliony obyvatel, kteří však obývají území desetkrát rozlehlejší než Česká republika.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST HD
ŽánrDokument