Kněžský život, literární odkaz, láska k umění, humor, ale i zápas o slovanskou spiritualitu srdce v dokumentu natočeném u příležitosti 100. výročí narození kardinála a jezuity (2019). Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt

Kardinál Tomáš Špidlík – osobnost evropského významu, teolog, který několik desetiletí svého života strávil v emigraci. Vědec, zabývající se především duchovními proudy ve východní části církve, přítel papeže Jana Pavla II. a velký znalec a podporovatel moderního křesťanského umění. Jeden z největších znalců spirituality křesťanského Východu by se letos dožil sta let. Proto se autorská a režisérská dvojice – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt rozhodli vzdát tomuto významnému teologu poctu a natočili společně dokument, který rekapituluje jeho životní cestu. S kardinálem Špidlíkem se osobně znali a několikrát se s ním při natáčení svých dokumentů setkali. Tomáš Špidlík absolvoval základní školu a gymnázium v rodných Boskovicích. Latinu a českou literaturu studoval na filozofické fakultě v Brně a po uzavření českých vysokých škol nacisty na podzim 1939 vstoupil 23. září 1940 do jezuitského noviciátu v Benešově u Prahy. Ve filozofických studiích pak pokračoval na Velehradě, kde také 24. září 1942 složil řeholní sliby. Kněžské svěcení přijal 7 let později na teologických studiích v Holandsku. V roce 1951 už bylo jasné, že se kardinál Špidlík do komunistického Československa nebude moci vrátit. Je povolán do Říma, aby pracoval ve Vatikánském rozhlase, kde připravoval programy především pro země za železnou oponou. Jeho páteční promluvy ve Vatikánském rozhlase se pro několik generací staly srozumitelnou manifestací idejí a byly vděčně překládány do mnoha světových řečí. Od roku 1991 žil a pracoval v Centru Aletti v Římě, jež založil, které se zabývá studiem tradice křesťanského východu ve vztahu k problémům dnešního světa a umělecké tvorby. Profesor Špidlík je obecně, v náročném „teologickém poli“, ve světě považován za nejkompetentnějšího českého vědce. Jeho dílo obsahuje enormní počet publikací, které dosáhly věhlasu v akademickém světě i na mezinárodní úrovni. Za něj obdržel několik doktorátů teologie, v roce 1998 mu Václav Havel udělil čestnou medaili T. G. Masaryka a roku 2006 převzal cenu Gratias Agit, kterou udílí ministr zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Otec kardinál Špidlík zemřel v Římě 16. dubna 2010. Jeho tělo je podle jeho přání uloženo ve velehradské bazilice. Odpočívá v sarkofágu, který mozaikami vyzdobili umělci z římského Centra Aletti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 ST AD HD