Cestou kontemplace a zenu s jezuitou Petrem Vacíkem. Režie J. Matějková

Lidé ztrácejí známé jistoty, vydávají se do neznáma, aby víc porozuměli tomu, co prožívají. Na cestách hledají impulsy, aby uprostřed bouřlivých změn našli své místo v životě. Cestují do evropských i neevropských klášterů. Jezuita Petr Vacík nás zavede do klášterů, ve kterých se potkává křesťanská meditace se zenovou. Exercicie neboli duchovní cvičení patří k základům spirituality jezuitského řádu. Jedná se o způsob meditace, kontemplace, modlitby a dalších duchovních cvičení, které vedou k Bohu a k orientaci ve vlastním nitru. Od prvopočátku nacházíme v křesťanství metodu meditace, kterou nabízí i zen. Sahá až do doby pouštních otců a nacházíme ji i ve spisech mnoha křesťanských světců a mystiků. Jak vypadají doteky křesťanství a zen buddhismu dnešní doby?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD