O životě profesora Karla Skalického. Režie J. Matějková

V roce 2006 byl prezidentem republiky profesoru Karlu Skalickému propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Film o životě tohoto významného teologa, katolického kněze, který byl aktivním účastníkem exilového boje proti komunistické totalitě, ale i tím, kdo přinesl do naší země převratné myšlenky II. vatikánského koncilu, odhaluje, že i to špatné a špinavé, s čím se na životní cestě setkáme, může nakonec vést k dobrému.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST