Jak se stát sama sobě manažerkou

10. 6. 2014Sociální problematika

S Yvetou Janíkovou z mateřského centra Bělásek v Děčíně jsme si povídali o třetí etapě projektu Společnými kroky k samostatnosti na trhu práce, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Projekt je určen ženám na rodičovské dovolené a dalším znevýhodněným skupinám. Kursy jsou zdarma, hlídání dětí je zajištěno, ženy investují pouze svůj volný čas. Kde a do kdy se můžete do kursů přihlásit, najdete na www.mcbelasek.cz a také v našem videorozhovoru.

Jak se stát sama sobě manažerkou - Yveta Janíková

Jak se stát sama sobě manažerkou - Yveta Janíková