Chat

Odbor pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR

Mgr. Otmara Nanque

Příspěvky na péči

Záznam chatu ze středy 16. ledna

Jana: „Dobrý den, je možné se zapsat zpětně jako pečující osoba u osoby, která již příspěvek pobírá? Pokud ano, kolik měsíců zpětně mi úřad uzná? Děkuji.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, zákon stanoví lhůtu 8 dnů pro ohlášení skutečností důležitých pro příspěvek na péči, proto nelze pečující osobu hlásit zpětně. Každá osoba, která si podala žádost o příspěvek na péči, musí už při podání žádosti ohlásit úřadu práce, kdo o ni pečuje. Může to být osoba blízká, tedy někdo příbuzný, ale také například asistent sociální péče nebo některá registrovaná sociální služba.“

ANTIMONY: „Jaké se budou dít změny v nejbližší době ohledně příspěvků na péči a jaké v době později - tedy ne nejbližší době?“

Mgr. Otmara Nanque: „O změnách nelze nyní s jistotou hovořit. Změny jsou navrženy u III. a IV. stupně závislosti, ovšem v současné době ještě probíhá legislativní proces, neboť se jedná o novelu zákona o sociálních službách.“

Kristýna: „Dobrý den,mám 9 měsíčního chlapečka.Potrebuji jít akutně k zubaři a nemá kdo hlídat.Partner si musí vzít volno v práci.Da se to použít jako opatrování o osobu blízkou?Děkuji a přeji pěkný den“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, bohužel nelze, příspěvek na péči je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají postarat se sami o sebe a sami nezvládají takzvané základní životní potřeby. Pro případy, který popisujete, není příspěvek na péči určen.“

Červenková Jitka: „Dobrý den, chtěla bych se zepatat, když mám v mém okoli případ, kdy robina pobírá příspěvek na nemocného člena rodiny. A snacha pána velice zanedbává, pan se bojí cokoliv říct. Jak se to pak řeší dále ? Děkuji za odpověď“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, nejprve je třeba upřesnit, že příspěvek na péči pobírá pán, o kterého je pečováno. Příspěvkem na péči si pak hradí posikytovanou pomoc a péči. Pokud víte o případu, kdy se domníváte, že není poskytována kvalitní péče, můžete dát podnět kontaktnímu pracovišti úřadu práce. Sociální pracovník úřadu práce pak může na základě Vašeho podnětu uskutečnit kontrolu využívání příspěvku na péči a podle zjištěných skutečností dále postupovat. V některých případech pak lze v součinnosti s dalšími subjekty zprostředkovat i jiný typ péče, to ovšem nelze říci dopředu.“

Vera: „Dobrý den, pokud chci pečující osobu zmenit? Musí se podat nová žádost. Dekuji.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pokud již pobíráte příspěvek na péči, je zcela na Vás, jakou péči si zvolíte. Jestliže chcete změnit péči, tedy pečující osobu, nemusíte podávat žádnou novou žádost. Pro tyto účely existuje formulář Oznámení o poskytovateli pomoci, do kterého uvedete novou pečující osobu s jejími údaji. Změnu pečující osoby byste měl ohlásit do 8 dnů od doby, kdy tato změna nastane. Uvedený formulář je k dispozici buď na internetu nebo na všech kontaktních pracovištích úřadu práce.“

Alena: „Dobrý den, prosím o radu. Mám tetu (tatínkova sestra), které je 90 let, oba její synové ji zemřeli, jeden byl svobodný, druhý měl dvě děti, ty se však s tetou nestýkají. Nákupy ji obstarávají mojí synovci, o úklid a podobné se stará moje neteř, moje švagrová a já. Nikdo s tetou nemáme shodné bydliště. Žádný příspěvek od státu nepobírá. Pokud by bylo potřeba se o ní postarat (ulehla by či již by nebyla schopna se sebe postarat jako v současné době), bylo by možné aby příspěvek na péči byl přiznán mě jako neteři nebo švagrové. Tj. mohla jedna z nás zůstat doma a postarat se o ni? U mě je ještě problém, že žiju v jiném kraji. Pokud jsem četla zákon, tak to možné není (ale třeba jsem četla špatně). Je možné případně požádat o vyjímku? Pokud ano, kde? Děkuji za Váš čas.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pokud teta není plně soběstačná, může podat žádost o příspěvek na péči. Ten je určen pro člověka, který péči potřebuje, nikoli pro člověka, který péči poskytuje. Pokud jí bude příspěvek na péči přiznán, bude určen na to, aby jím hradila péči, kterou jí poskytujete Vy či další příbuzní. Není podmínkou, abyste měli stejné bydliště, pokud bydlíte jinde než teta, je pouze nutné, abyste poskytovala péči, která je třeba vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Pro podání žádosti existují formuláře, a to Žádost o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci.“

Hanka: „Pobírám péči o os.blízkou, mohu odejít do důchodu později? Datum důchodu je 05/2022. Plánuje se zvýšení péče o os.bl? Děkuji“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, samotné pobírání příspěvku na péči přímo nesouvisí s datem odchodu do důchodu. Pokud pečujete o někoho, kdo pobírá příspěvek na péči ve II. nebo III. nebo IV. stupni, pak se Vám doba péče započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Podmínkou je, že musíte být ohlášen jako pečující osoba. Pro tyto účely Vám na Vaši žádost kontaktní pracoviště úřadu práce vystaví potvrzení o době poskytování péče, které budete předkládat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.“

Bílková: „Dobrý den Jak dlouho musím čekat,když jsem se odvolal proti rozhodnutí péče na moji maminku,je jí 91 let a má II.st, žádám jíž III.st. protože maminka vyžaduje celodenní veškerou péči. Odvolání jsem posílal v květnu 2018 a dosud jsem nedostal žádnou odpověď. Má MPSV nějakou lhútu,do kdy mě má informovat.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, v odvolacím řízení platí také lhůty pro správní řízení, které stanovuje správní řád. V odvolacím řízení se také posuzuje zdravotní stav, a to posudkovou komisí ministerstva práce a sociálních věcí. Vhodné je obrátit se přímo na příslušné oddělení odvolání příslušného kraje, to by Vám mělo poskytnout infomrace o průběhu odvolacího řízení.“

Petra: „Dobrý den, mohu mít dvě pečující osoby a musí plartit tyto osoby zdravotní a sociální pojištění? Dekuji.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, můžete mít více pečujících osob, musíte je ovšem ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce, který Vám příspěvek na péči vyplácí. Pokud pobíráte II. nebo III. nebo IV. stupeň závislosti, pak se na pečující osobu vztahuje účast ve zdravotním pojištění a také se doba péče započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění, toto započtení se ale zpravidla vztahuje pouze na jednu pečující osobu. Pro bližší informace je vhodné obrátit se na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení.“

Jana: „Dobrý den, mají na příspěvek na péči také neslyšící ?“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, o příspěvek na péči může obecně požádat kdokoli, kdo kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládá základní životní potřeby, neposuzuje se tedy diagnóza, ale právě zvládání těchto životních potřeb. Podle jejich počtu, které žadatel nezvládá, se pak stanovuje stupeň závislosti. Zákon stanovuje celkem 4 stupně závislosti na péči, od lehké až po úplnou.“

Vlaďka: „Dobrý den, mám 3,5 letou dceru, která od léta spadá pod III. stupeň příspěvku na péči. Od září zároveň začala navštěvovat mateřskou školku se speciální logopedickou péčí a má přiděleného asistenta. Adaptace probíhala pozvolna a tak teprve od nového roku je schopna pobývat alespoň na dopoledne ve školce bez mé přítomnosti. Nabízí se mi tak možnost alespoň na pár hodin docházet do práce, samozřejmě s ohledem na krátký čas většinou formou brigád apod. Zajímalo by mě, jak je to s odvodem SP a ZP za mou osobu? A je pravda, že se mi tato léta započítávají o důchodu?? Děkuji a přeji pěkný zbytek dne, Vlaďka“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pokud má Vaše dcera přiznán III. stupeň závislosti, pak se na Vás jako na pečující osobu vztahuje zdravotní pojištění a také je doba péče náhradní dobou pro důchod. Pokud jste schopna zajistit péči v potřebném rozsahu, nejste nijak omezena ve výdělečné činnosti a budete-li chodit do práce, nemá to na samotný příspěvek na péči žádný vliv.“

Jiřina Pařilová: „Dobrý den, synovi odebrali příspěvek na péči v srpnu, odvolával se, zahájili řízení a v puli září mu přišlo přerušení řízení. Od té doby se neozvali. Jaká je prosím lhuta pro vyřízení? Děkuji“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, obecně se správní řízení, a to jak na úřadu práce, tak na ministerstvu práce a sociálních věcí, přerušuje po dobu posuzování zdravotního stavu. Zdravotní stav posuzuje v odvolacím řízení posudková komise ministerstva práce a sociálních věcí. Ohledně stavu konkrétního odvolacího řízen se může Váš syn obrátit s dotazem na příslušný odvolací orgán.“

Petr: „Dobrý den paní Nanque, divalj sem na poradu Sama doma,ale prekvapil jsem jak jste rikala ze dite 4 do 7 roku o PnP 3 -4 stupen autoomaticky o zvysi 2000 korun.A nas syn je mu 3 roky a ma PnP3 stupen a nedostal o 2000 korun??? Prosim co mam udelatdekuji Petr“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, upřesnila bych, že se jedná o děti ve věku od 4 do 7 let věku, které mají přiznaný III. nebo IV. stupeň závislosti. Pokud jsou Vašemu synovi 3 roky, pak ještě nedosáhl věkové hranice pro tento nárok. Existuje i možnost zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč v případech, kdy příjem rodiny nedosahuje dvojnásobku životního minima. O toto zvýšení je možné podat žádost na příslušném pracovišti úřadu práce, přitom se čtvrtletně dokládají příjmy rodiny.“

Šarka: „Dobrý den, mám dotaz. Jsem Osvč a pečuji o maminku která pobírá příspěvek na péči. Je nutné aby jsem pozastavila svou živnostenskou činnost?Děkuji Šarka“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, jako pečující osoba nemusíte pozastavovat svou výdělečnou činnost. Je pouze třeba skloubit péči o maminku v rozsahu, který potřebuje, a svou živnost. V případě, že by to nebylo možné, lze péči o maminku kombinovat i s jiným poskytovatelem pomoci, například další osobou blízkou nebo některou sociální službou.“

Jana: „Maminka je částečně nevidoma a neslyšící. Má narok na příspěvek na péči? Nedojde sama k lékaři, do obchodu. Ve své domácnosti se ještě orientuje.“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, obecně nelze předem říci, kdo bude mít nárok na příspěvek na péči. Pokud maminka není v některých ohledem soběstačná, je vhodné, aby si o příspěvek na péči požádala. Součástí řízení o žádosti je jednak sociální šetření, kdy maminku navštíví sociální pracovník úřadu práce. Poté požádá úřad práce lékařskou posudkovou službu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu, které je pak podkladem pro rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči. Posudkový lékař při posuzování vychází jednak z výsledků sociálního šetření a jednak z podkladů, které mu poskytne praktický lékař.“

Silvie: „Dobrý den, ráda bych se zeptala, pobírám PnP na syna - 1.stupeň - celiakie. V dubnu mu bude 10 let a končí nám tyto dávky. Jak postupovat dál? Musím znovu zažádat o tento příspěvek nebo se mi ozvou z úřadu s novou kontrolou doma? Jaká je šance, že nám tento příspěvek prodlouží? Moc děkuji, Silvie“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pokud má syn přiznán příspěvek na péči, pak mu tato dávka jako taková neskončí. Pravděpodobně pouze končí platnost posouzení zdravotního stavu, na jehož základě mu byl příspěvek přiznán. Platnost posudku stanoví posudkový lékař na dobu, kdy považuje za potřebné znovu posoudit zdravotní stav. Příspěvek na péči bude vyplácen dále, úřad práce v době skončení platnosti posudku zahájí správní řízení z moci úřední o novém posouzení nároku na příspěvek na péči. Dokud nebude rozhodnuto, bude synovi vyplácen již přiznaný příspěvek. Vy sama tedy nemusíte o nic žádat, úřad práce Vás vyroumí o svém postupu,v rámci nového posouzení samozřejmě také proběhne sociální šetření.“

Michaela: „Dobrý den, Chtěla bych si zažádat o příspěvek na péči o maminku (onkologicky nemocna,svěřena do paliativní péče) jak mám, prosím, postupovat a jake jsou podmínky k získání příspěvku?“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, žadatelem o příspěvek na péči bude Vaše maminka, která péči potřebuje. V případě, že je její zdravotní stav již vážný, může udělit plnou moc (například Vám jako dceři, ale obecně komukoli) k zastupování v řízení o žádosti o příspěvek na péči. Plná moc pro tento účel nemusí být úředně ověřená a je nutné ji přiložit k žádosti o příspěvek na péči. Úřad práce pak ve správním řízení o příspěvku komunikuje s tímto zmocněncem. Pro nárok na příspěvek se posuzuje, kolik základních životních potřeb žadatel nezvládá a potřebuje při nich pomoc.“

věra: „Dobrý den, musí být vždy návštěva u pacienta doma? nestačí v případě špatného zraku přijít s pacientem na uřad?“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, sociální šetření je součástí řízení o žádosti o příspěvek na péči a vykonává jej sociální pracovník úřadu práce v přirozeném prostředí žadatele. Je přitom vhodné, aby při sociálním šetření byla přítomna i pečující osoba, ale není to podmínkou ani povinností. Podrobit se sociálnímu šetření je však povinností žadatele o příspěvek na péči.“

Anna: „Dobrý den paní magistro. Pečuji už deset let o invalidního manžela, který přišel k úrazu v době, kdy už jsem byla v důchodu. Manžel pobírá příspěvek na péči. Mám nárok i já, jako důchodkyně, na nějaký příspěvek k důchodu o který si mohu požádat? Děkuji za odpověď. Anna“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, příspěvek na péči je určen osobám, které potřebují péči někoho jiného. Příspěvek musí vynakládat na úhradu potřebné péče, a to i v případě, že péči poskytuje osoba blízká. Manžel by Vám tedy měl poskytovat příspěvek na péči jako úhradu za péči, kterou mu poskytujete, pokud jste jediná ohlášená pečující osoba. Pro samotné pečující osoba žádná podobná dávka není.“

eva vránová: „prosím o dotaz pečovala jsem 6 let o babičku do její smrti v roce 2008 ve věku 96 let. Sla jsem proto do předčasného důchodu , ale žádný příspěvek jsem nebrala. Je možné dodatečně žádat o příspěvek a je na něj nárok . děkuji za odpověd“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, o příspěvek na péči nelze žádat dodatečně, musí o něj být požádáno v situaci, kdy je péče reálně poskytována. V případě, že je příspěvek na péči přiznán, pak náleží a je vyplacen od měsíce, kdy byla podána žádost, dobu před podáním žádosti nelze řešit.“

Lucie: „Dobrý den. Mám od narození kombinovaně postiženého 20.leteho syna. DMO, středně těžká retardace. Svým způsobem jsem měla štěstí a bylo to i tím, že jsem mohla být s ním od malička, díky příspěvku na osobu do jeho plnoletosti, doma. Mohla jsem se mu plně věnovat, tak dneska chodí, i když ? Mluví, i když? Bohužel se dneska posuzuje jako dospělí, i když jeho myšlení je někde jinde. Naše daň za to, že jsem se mu věnovala, chtěla,aby na tom byl co nejlépe, pro něj, tak dneska má uznaný nejslabší stupeň od péče, těch 880, které nejsou se soc. a zdravotním pojištěním, tudíž jsem nucena chodit do práce. Jen péče o něj je náročná. Snažila jsem se znovu požádat,ale protože chodí, mají se nějak sám, navlékne na sebe oblečení, pustí kohoutek a umyje si ruce, zuby, tak je podle posudku dost soběstačný. Jsem zoufalá, práci jsem měla,ale bohužel s kombinací péče o syna. Jsem to nezvládla a odpadla jsem. Nikdo vám netoleruje, že ho mám, a že jsou prázdniny, kdy nemohu být v práci, víkendy. Na soc. Odboru mi bylo navrhnuto, dát ho do ústavu. Co mohu dělat? Co stát s tím může dělat?. Odvolání mi nepomohlo. Děkuji“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pokud se domníváte, že potřeba péče neodpovidá přiznanému příspěvku na péči, můžete i opakovaně podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku. Pokud je Váš syn omezen na svéprávnosti a jste jeho opatrovníkem, pak tento návrh můžete podat Vy jako opatrovník, pokud je syn plně svéprávný, pak tento návrh podává on. Při posuzování zdravotního stavu jsou podstatné podklady, které poskytuje praktický lékař, proto je důležité, aby měl veškerou zdravotní dokumentaci od všech lékařů, které synnavštěvuje. V rámci posuzování zdravotního stavu je také možné požádat o osobní účast při posuzování.“

Ivana Svobodova: „DOBRÝ DEN. Mám 3.st.invalidity po mozkové příhodě. Žádost o příspěvek na péči mi byl zamítnut.i když potřebuji pomoc při přípravě jídla, s uklidem,nákupem a doprovodem k lékaři. Děkuji .“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, pro invaliditu a pro příspěvek na péči jsou odlišná kritéria, která se posuzují. V případě, že Vám příspěvek na péči nebyl přiznán, je možné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů, přesná informace je uvedená přímo v poučení v rozhodnutí úřadu práce. Pokud jste si nepodal odvolání, pak můžete pdoat novou žádost o příspěvek na péči.“

Eva: „Dobrý den,mám oba rodiče nemocné.Tatínek je víc nemocný, není soběstačný a maminka se o něj sama nepostará protože má sama zdravotní problémy.Chtěla bych skončit v práci a postarat se o ně.Co mám udělat a zvládnu to finančně?“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, je vhodné, aby si oba Vaši rodiče požádali o příspěvek na péči a ohlásili Vás jako pečující osobu. Pokud jim bude přiznán, pak jím mohou hradit péči, kterou jim budete poskytovat. Mohou ale také využívat nějakou registrovanou sociální službu, která je dostupná v místě jejich bydliště. Bližší informace o příspěvku na péči Vám může poskytnout kontaktní pracoviště úřadu práce; a informace o dostupných sociálních službách Vám může poskytnout obecní či městský úřad (sociální odbor).“

Nik: „Dobry den na co presne je urcen příspěvek pro os.4stadia.. jedna se pouze prp zajisteni higieny.. a dal?dekuji moc“

Mgr. Otmara Nanque: „Dobrý den, obecně je příspěvek na péči určen pouze na to, aby jím byla hrazena potřebná péče. Péče musí být poskytována při zvládání základních životních potřeb, které uznal pousdkový lékař jako nezvládané. Z příspěvku na péči nelze hradit léky či jídlo nebo nájem. Kontroly využívání přiznaného příspěvku na péči vykonávají kontaktní pracoviště úřadu práce.“