Chat

Migrantky v domácnosti

Magda Faltová

Záznam chatu ze čtvrtka 20. března 2014

Dana Kosařová: „Představila byste Sdružení pro integraci a migraci?“

Magda Faltová: „Dobrý den, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je lidskoprávní organizace, která poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům a migrantkám. Věnujeme se také advokačním aktivitám, připomínkujeme zákony, děláme výzkum v oblasti migrace a integrace. Také spolupracujeme se školami a snažíme se přiblížit studentům a studentkám téma migrace, život cizinců a jejich zkušenosti se životem v ČR. Naše organizace vznikla před 21 lety jako Poradna pro uprchlíky, byla založena Danou Němcovou a Annou Grušovou, jako reakce na vlnu uprchlíků z bývalé Jugoslávie. Více se o nás a našich aktivitách dozvíte na www.migrace.com“

Vanda: „Co si myslíte o webu migraceonline.cz?“

Magda Faltová: „Je to web, kde najdete mnoho zajímavých informací z oblasti migrace. Názory, výzkumy apod.“

dm: „Jak dlouho se věnujete tomuto tématu a co Vás na něm nejvíce zaujalo?“

Magda Faltová: „Dobrý den, pracuji v oblasti migrace přibližně 8 let. Tématu se věnuji od studia na právnické fakultě. Práce je to pestrá a zajímavá. Migrace mě zajímá jako celek, protože jsou s ní spojeny situace velmi náročné jak pro samotné migrantky a migranty, tak pro hostitelskou společnost. Témata, která my jsou blízká, jsou především práva a situace dětí v migraci, pracovní postavení migrantů a migrantek a ochrana před jejich zneužíváním a problematika uprchlictví.“

Jozef Ponicky: „Spolupracujete s Občanskou iniciativou za práva pracovních migrantů a migrantek?“

Magda Faltová: „Dobrý den, ano spolupracujeme, jsme jednou z organizací, které se vlastně na vzniku Iniciativy podílely. Ráda bych viděla Iniciativu jako aktivnější uskupení. Obecně mi trochu chybí aktivní zapojení migrantů do diskusí o jejich postavení v ČR.“

Dana Kosařová: „Odkud - ze kterých zemích jsou nejvíc migrantky v ČR?“

Magda Faltová: „Dobrý den, nejvíce migrantek pochází z Ukrajiny, pak paradoxně Slovenky a dále pravděpodobně Vietnamky. Pracovnice v domácnosti dle našich zkušeností jsou spíše ženy ze zemí mimo EU. Tedy z Ukrajiny, z post sovětských zemí (Gruzie, Moldavie, Bělorusko apod.) a samozřejmě Ruská federace. Práci v cizí domácnosti, často jako chůvy, se věnují Filipínky.“

dm: „Které zákony chrání migrantky v domácnostech?“

Magda Faltová: „Česká republika nemá zvláštní úpravu práce v cizí domácnosti. Pokud je migrantka zaměstnaná legálně, má pracovní smlouvu, případně pracovní povolení, tak ji chrání stejné zákony, jako kteréhokoliv jiného zaměstnance, tedy zákoník práce, zákon o zaměstnanosti apod. Ali i v případě legálního zaměstnávání je pro ně velmi těžké se domoci ochrany svých práv, protože se zaměstnavatele často bojí. Konec zaměstnání znamená často konec pobytu v ČR a je velmi těžké se pak bránit neoprávněné výpovědi či vymáhat dlužnou mzdu.“

Vanda: „Co si myslíte o akci Týden za práva migrantů a migrantek?“

Magda Faltová: „Velmi tuto akci vítám, protože přinesla téma migrace v různých souvislostech od akademické diskuse, po veřejné debaty, promítání filmů či kulturní akce. Doufám, že se podaří v této formě propagace tématu, situace migrantů a jejich postavení nadále pokračovat.“

dm: „Jaké probémy mají migrantky v domácnostech?“

Magda Faltová: „Dobrý den, problémem číslo jedna bývá to, že pracují nelegálně tzv. na černo. Nemají pracovní smlouvu, nejsou OSVČ a díky tomu bývá pro ně problém prodloužit povoleni k pobytu apod. Díky tomu také často nemají zdravotní pojištění a v případě nemoci tedy nemají prostředky na léčbu. Často také řešíme s klientkami možnost změny zaměstnavatele, jak si udržet legální pobyt a dodržet všechny požadavky ze strany státu. Zaměstnávání migrantů je totiž velmi komplikovaný proces, který není jednoduché zvládnout pro české firmy, natož pro migrantky. U migrantek, které s rodinou bydlí, se setkáváme s nedodržováním pracovní doby, pracují často šest dní v týdnu, 12 až 14 hodin denně, často třeba k dětem stávají i v noci apod. Obdobně se tento problém objevuje v případě pečovatelek o staré a nemohoucí lidi, kdy často pečovatelka nemůže z bytu v podstatě odejít.“

klárka: „slečno Faltová, velmi Vaší organizaci fandíme“

Magda Faltová: „Děkuji a vážíme si toho. Snažíme se napomoci oběma stranám jak migrantů a migrantkám tak hostitelské společnosti, aby společně dokázali žít ve vzájemném respektu. Více informací o nás najdete na www.migrace.com a o pracovnicích v domácnosti www.pracovnicevdomacnosti.cz“

kh: „Dobrý den,jak mám tedy správně postupovat, když chci zaměstnat cizinku na úklid“

Magda Faltová: „Dobrý den, děkuji za dotaz. Bohužel není jednoduché odpovědět jednoduše, záleží odkud cizinka je a jaký má druh pobytu v ČR. Informace najdete na stránkách www.pracovnicevdomacnosti.cz v sekci pro zaměstnavatele nebo nás kontaktujte přes tyto stránky s konkrétním dotazem.“

MD: „Jak je to v opačném případě, Češka žijící a zaměstnaná v zahraničí? Kde se dozvím podrobnosti o např. zdravotním pojištění a zdravotní péči v ČR, i v budoucnu?“

Magda Faltová: „Bohužel, této problematice se nevěnujeme, ale doporučuji vždy před odjezdem kontaktovat příslušnou ambasádu.“

Berta: „Když bych se chtěla přijít poradit k vám do organizace, kolik stojí konzultace?“

Magda Faltová: „Přijďte, poradenství je bezplatné. Více informací najdete na www.migrace.com“