V bezbožném městě a v bezbožné době vyrostl v Malešicích zajímavý svatostánek. Dlouhá léta chátral, teď se ho ale ujaly místní občanské spolky a modlitebna povstává z popela

Modlitebna v Malešicích

V Malešicích vyrostla v 50. letech 20. století Milíčova modlitebna. Budova v poslední době chátrala a hrozilo, že se bude bourat. Církev ji chtěla i prodat. Modlitebnu ale nakonec získal Ochranovský sbor českobratrské církve evangelické, který před dvaceti lety přišel o své vlastní zázemí, modlitebnu se rozhodl oživit. Aby ale mohla sloužit širšímu společenstvu malešických, potřebuje dostavbu. Té se ujal architekt David Vávra.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 ST