Reportáže v regionech

Vyhledávat podle textu »

Vodní mlýn

Vodní mlýn Zhruba 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma leží obec Slup. Poprvé je zmíněna v souvislosti s rokem 1046, ovšem v listině padělané ve 12. století. V pravém dokumentu se o ni mluví až v roce 1228. Dnes má kolem pěti set obyvatel a její největší chloubou je pozoruhodná renesanční stavba vodního mlýna. Cenná technická památka a jeden z největších objektů svého druhu u nás vůbec udivuje nejen svou velikostí, ale i architektonickým ztvárněním. V roce 2009 v něm navíc byla otevřena nová expozice „Vývoj mlynářství“, za kterou získalo Technické muzeum v Brně 1. místo v soutěži Gloria musealis. A tak si připomeneme, jak se obilí zpracovávalo v různých obdobích.

MapaVodní mlýn
videoVodní mlýn
...
video video

Vodní mlýn

Znojmo

Znojmo Oblast v okolí dnešního Znojma byla osídlena už ve 4. tisíciletí před Kristem, což dokládají mnohé archeologické nálezy. Ale až v 11. století se centrum života přestěhovalo přes rokli Gránického potoka na ostroh, kde v průběhu staletí vyrostlo jedno z nejkrásnějších měst u nás. My ale nebudeme obdivovat místní architektonické skvosty, nýbrž se vydáme do místního podzemí, kde vznikl v průběhu věků rozsáhlý a unikátní labyrint chodeb. Větší byste nenašli nejen u nás, ale ani v celé střední Evropě. Prozradíme vám, kdy byl vybudován, jak se využíval a jak velká část si návštěvníci mohou projít.

MapaZnojmo
videoZnojmo
...
video video

Znojmo

Znojemský pivovar

Znojemský pivovar Znojmo patří mezi nejznámější vinařská centra u nás. V jeho historii byste ale našli i dlouhou pivní stopu. Právo várečné a mílové dostali místní měšťané od Rudolfa I. Habsburského při jeho tažení z bitvy na Moravském poli v roce 1278. Zlatavý mok se ve středověku vaříval v pravovárečných domech, před třemi sty lety se pak jeho výroba přesunula do areálu znojemského hradu. Právě tam dnes můžete navštívit expozici pivovarnictví, jejíž chloubou je památkově chráněná varna. Připomeneme si i historii bývalého panského sídla. Sahá do 11. století, kdy tu knížata z rodu Přemyslovců vybudovala jeden z opěrných bodů na jižní hranici své země. Na skalnatém ostrohu tehdy vznikla i rotunda sv. Kateřiny či takzvaná Loupežnická věž.

MapaZnojemský pivovar
videoZnojemský pivovar
...
video video

Znojemský pivovar

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov Moravský Krumlov byl pravděpodobně ve 13. století vybudován v meandru řeky Rokytné, která ho obklopuje prakticky ze všech stran. Výjimkou je zhruba dvousetmetrový pás země, díky němuž město nestojí na ostrově. Právě na něm vyrostl hrad a později zámek. Ten byl léta domovem Muchovy Slovanské epopeje, která by se sem měla letos v létě vrátit. Nás ale tentokrát bude zajímat především okolní příroda. Řeka v krajině vytvořila hluboká údolí, jimiž nás provede naučná stezka s názvem Krumlovsko – rokytenské slepence. Cestou se zastavíme například u Čertova kamene a dozvíme se, proč a kvůli komu se sem podle pověsti velký balvan dostal.

MapaMoravský Krumlov
videoMoravský Krumlov
...
video video

Moravský Krumlov

Stezka železné opony Šatov – Retz

Stezka železné opony Šatov – Retz Jedním ze symbolů druhé poloviny minulého století byly ostnaté dráty rozdělující dva světy. Termín Železná opona poprvé veřejně použil britský premiér Winston Churchill v roce 1946, když nařkl představitele Sovětského svazu z dělení Evropy. Její hmatatelná podoba se objevila o pár let později. Nechyběla samozřejmě ani na moravsko-rakouském pomezí. Dnes se naštěstí mezi oběma zeměmi můžeme toulat bez omezení. A tak náš výlet odstartujeme v Šatově v Areálu Československého opevnění v Šatově a pak se vydáme do Retzu na druhé straně hranice. Zjistíme mimo jiné, kdy a proč tam z kašny místo vody teče víno.

MapaStezka železné opony Šatov – Retz
videoStezka železné opony Šatov – Retz
...
video video

Stezka železné opony Šatov – Retz

Další stránky:1 2 3 4 5 »