Hledání v reportážích

Vyhledávat podle regionů »

Klášter Zlatá Koruna

Jihočeský klášter Zlatá Koruna patří k velmi cenným historickým památkám. Původně se jmenoval Svatá trnová koruna podle vzácné relikvie – trnu z Kristovy koruny. Svého času v něm pak fungovaly nechvalně proslulé dílny Oldřicha II. z Rožmberka na padělání úředních dokumentů. A na konci 19. století pro změnu slévárna a strojírna. My se budeme věnovat jeho největším pokladům. K těm patří Madona Zlatokorunská, takzvaný milostný gotický obraz. Je mimořádný nejen svou uměleckou hodnotou. Měl prý ochraňovat klášter, ale taky všechny ty, kteří se u něj modlili. Před 2. světovou válkou byl odvezen a trvalo desítky let, než se zase vrátil. Dnes si ho naštěstí zase můžeme prohlédnout.

MapaKlášter Zlatá Koruna
videoKlášter Zlatá Koruna
...
video video

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá koruna

Klášter Zlatá koruna Klášter Zlatá koruna slaví letos své 750. narozeniny. A činí tak velmi důstojně. Pro návštěvníky jsou připraveny mimořádné prohlídky a těšit se mohou i na výstavu Král a jeho koruna, která je věnována zakladateli kláštera Přemyslovi Otakarovi II. Podle legendy založil klášter na jihu Čech jako poděkování za vítězství v bitvě. Ve skutečnosti chtěl tímto počinem zastavit rozpínavost Rožmberků. A propojil jím také české a rakouské území, kterému vládl. V počátcích se klášter nazýval Svatá trnová koruna. A to proto, že mu král věnoval jednu z nejvzácnějších relikvií své doby. Později se mu začalo říkat Zlatá koruna, protože bohatnul. Ani jemu se ale nevyhnuly ničivé husitské boje či třicetiletá válka a konec mnišského života pak znamenala vláda Josefa II.

MapaKlášter Zlatá koruna
videoKlášter Zlatá koruna
...
video video

Klášter Zlatá koruna

Klášter Zlatá koruna

Klášter Zlatá koruna Jih Čech se může pochlubit celou řadu vzácných pamětihodností. Patří k nim i klášter Zlatá Koruna vybudovaný na výběžku obtékaném řekou Vltavou nedaleko Českého Krumlova. Jeho dějiny se začaly psat ve druhé polovině 13. století, kdy do něj Přemysl Otakar II. pozval mnichy cisterciáckého řádu. Nejslavnější časy prožíval areál před husitskými válkami, definitvně zrušen byl pak rozhodnutím Josefa II. I dnes si můžeme při prohlídce udělat představu o tom, jak vypadal život zdejších obyvatel. Chvilku času si docela určitě zaslouží klášterní knihovna, kde převládají díla s církevní tematikou, ale uloženy jsou tu i knihy vědecké, například zeměpisné. A minout bychom neměli ani kostel Nanebevzetí Panny Marie.

MapaKlášter Zlatá koruna
videoKlášter Zlatá Koruna
...
video video

Klášter Zlatá Koruna