Tváře Marie Terezie

Zajímá vás, jací byli lidé pohybující se na habsbursko-lotrinském dvoře ve skutečnosti? O Marii Terezii je známo, že se nepříliš líčila a byla obdivována pro bělostnou, až průhlednou pleť, která přesně korespondovala s jejími přírodně plavými vlasy. A všichni, kdo s ní kdy hovořili, vynášeli do nebes její oči. Ne lstivé, ale poctivé a chápající, jasně modré oči. František Štěpán byl zavalitý, baron Trenck zase na svou dobu velmi vysoký.

Jaká byla Marie Terezie?

Pruský vyslanec u vídeňského dvora o třicetileté Marii Terezii napsal: „Je spíše vyšší než prostřední či nižší postavy. Prodělanými porody a navíc tloušťkou ztěžkopádněla. Přesto je její chůze poměrně volná a držení těla majestátní. Její vzhled je vznešený, i když jej kazí způsobem oblékání. Má kulatý, plný obličej a vysoké čelo. Vlasy jsou světlé, bez nádechu do červena. Oči má velké, živé, zároveň však velice mírného výrazu, k čemuž přispívá i jejich jasně modrá barva. Nos je malý, není ani křivý, ani ohnutý, ústa jsou trochu velká, ale velmi hezká, zuby jsou bílé, úsměv příjemný, krk a šíje jsou dobře tvarovány, paže a ruce jsou překrásné. Její pleť musela být neméně krásná podle toho, co je ještě vidět, a to přes malou péči, kterou jí věnuje. Výraz jejího obličeje je otevřený a veselý, hovoří přátelsky a povzbudivě, nelze popřít, že je to pěkná osoba. Má živého, pronikavého ducha, schopného zabývat se vladařskými záležitostmi. Má velmi šťastnou paměť a dobrý úsudek. Umí se dobře přetvařovat a ovládat, takže je obtížné usuzovat podle jejího obličeje a jejího vystupování na to, co probíhá v jejím nitru.“

Jaký byl František Štěpán Lotrinský?

Pruský vyslanec u vídeňského dvora napsal: „František Štěpán je spíše zavalitý, ale nikoli přespříliš. Jinak je dobře rostlý, i když držení těla je poněkud nedbalé. Jeho chování je naprosto nenucené, což ho odlišuje od císaře Karla VI. Je nepřítelem jakékoli etikety a z jeho osoby vůbec nevyzařuje vážnost úřadu, který zastává. Nestrpí, aby mu dámy líbaly ruku, nenávidí španělský způsob odívání a vyhýbá se mu, kde jen může. Jeho charakter je velice ušlechtilý a nikdy jsem neslyšel, že by byl kdy hrubý či rozzlobený. V drobných třenicích s Marií Terezií je vždy tím, kdo ustoupí.“

Jaký byl František svobodný pán Trenck?

Trenck měl pavoučí prsty

Trenck měl pavoučí prsty

Z pořadu Toulavá kamera