Americký přírodovědec Neil Shubin se dívá na lidské tělo zcela jiným způsobem než většina z nás. Vidí v něm směs tělesných částí, které v nás zůstaly, i když v pozměněné formě, z dávné zvířecí minulosti. Jako anatom je velmi dobře obeznámen s každým kouskem lidského těla. Jako paleontolog v nás však vidí i živočichy, kterými jsme kdysi byli. Tato kombinace umožňuje Shubinovi nahlížet na člověka jedinečným způsobem. Nejmodernější filmová animace spojující anatomické celky s fosilními pozůstatky řady živočichů pak názorně ukazuje, že různé části lidského těla mají kořeny u našich dávných zvířecích předků.