Rada

Společenství vlastníků jednotek

25. 11. 2020

Dotaz diváka: Před pěti lety jsem si koupil byt v malém bytovém domě. Stále tu ale nemáme společenství vlastníků, nebyl zvolen výbor a všichni se stále hádáme kdo má co platit. Kdo by měl tedy rozhodovat o správě domu, když neexistuje výbor?

Jelikož jste byt nabyl ještě za účinnosti zákona o bytech, který byl sice s příchodem nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 zrušen, stále se ale bude vaše situace posuzovat podle tohoto právního předpisu. A podle zákona o bytech platí, že společenství vlastníků jednotek vzniká přímo ze zákona okamžikem převodu třetí jednotky v katastru nemovitostí. Pokud se od této chvíle nesejde společenství vlastníků jednotek za účelem volby orgánu, nebo tyto orgán nejsou zvoleny, vykonává funkci orgánu vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně polovinu. A není-li takového vlastníka, tak všichni vlastníci jednotek, kteří se stali členem společenství dnem jejího vzniku. Ve vašem případě to tedy bude tak, že nemáte-li většinového spoluvlastníka, budete v záležitostech týkajících se správy domu rozhodovat všichni, a to podle podílu na společných částech domu.

Autor reportáže: Marek Pavlovský


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží