Rada

Brýle

22. 10. 2020

Dotaz diváka: Objednala jsem si v optice brýlové čočky a donesla vlastní obruby. Zakázku jsem zaplatila, ale v určený den nebyla hotová. Prodavačka nevěděla, kde jsou moje obruby a prý se mi ozve. Může takto měnit termín dokončení objednávky?

Pokud zhotovitel neprovede dílo v ujednaném čase, dostává se do prodlení a zároveň porušuje smlouvu. Představuje-li to, že se zhotovitel dostal do prodlení porušení smlouvy podstatným způsobem, může objednavatel od smlouvy odstoupit a to pokud bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o tom, že se zhotovitel dostal do prodlení, zhotoviteli oznámí, že od smlouvy odstupuje. Nepředstavuje-li prodlení porušení smlouvy podstatným způsobem, může zhotovitel dílo ještě provést v dodatečné lhůtě, kterou mu má stanovit objednatel. Pokud objednatel od smlouvy odstoupí, má právo na vrácení toho co plnil, v tomto případě tedy na vrácení peněz, které byly zaplaceny a na vrácení obrub.

Autor reportáže: Andrea Grivalská


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží