Rada

Zahrada

8. 10. 2020

Dotaz diváka: Pronajali jsme si byt s částí zahrady, do které jsme investovali úsilí i peníze. Nyní majitel bez našeho vědomí vystěhoval naše věci na jinou, podstatně menší část zahrady. Jak se máme bránit?

Pronájem bytu je smluvní závazek mezi pronajímatelem a nájemcem, ve kterém je potřeba jasně definovat předmět nájmu, tudíž určitě lze definovat předmět nájmu jako byt s přilehlou zahradou o určité výměře, pokud je jasně dáno, o které metry konkrétně jde. Jednou ze základních povinností pronajímatele je pak již ze zákona zajistit nájemci nerušený výkon tohoto nájemního práva. A pokud se tak neděje, tak je potřeba pronajímatele vyzvat k tomu, aby to zajistil. A pokud ani v takovém případě nezajistí, tak máte právo na slevu z nájmu, případně máte právo tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

Autor reportáže: Jan Černohorský


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží