Rada

Likvidace odpadu

31. 10. 2017

Dotaz diváka: Soused v bytě shromažďuje odpadky, které zapáchají. Obrátili jsme se na hygienickou stanici, ta nám nepomohla, prý nedochází k ohrožení našeho zdraví nebo života. Co máme dělat?

Pokud se jedná o nakládání s odpady, včetně jejich shromažďování, tak v této oblasti je odpovědná za kontrolu primárně Česká inspekce životního prostředí. Takže ČIŽP dostane podnět, že někdo shromažďuje odpadky a odpady a nakládá s nimi v zařízení, které k tomu není schváleno, prošetří to, a pokud dojde k závěru, že tam dochází k porušování, může uložit pokutu až jeden milion Kč. Pokud ani potom ten člověk nerespektuje sankci, tak je možné se obrátit na obec. Ta je povinna, tedy spíš oprávněna, provést opatření na náklady škůdce, kterým se nebezpečí, poškození životního prostředí nebo života, odstraní. A obec většinou spolupracuje s hygienickou stanicí, která určuje míru, do jaké dochází k ohrožování života nebo zdraví.

Autor reportáže: Pavel Říčka


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží