Rada

Výpověď z nájmu

6. 9. 2017

Dotaz diváka: Bydlím v podnájmu a ve smlouvě mám tříměsíční výpovědní lhůtu. Chtěla bych se přestěhovat, ale majitel se mnou přestal komunikovat. Jak mám nájem správně ukončit?

Nájemní vztah se samozřejmě řídí nájemní smlouvou. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, tak výpovědní důvody se řídí občanským zákoníkem. V případě, že majitel nekomunikuje, je potřeba ho vyzvat písemně a tuto písemnost mu doručit do vlastních rukou, nejlépe s dodejkou, aby měl odesílatel jistotu, že písemnost byla doručena a kterého dne mu byla doručena. Pokud je pronajímatel nekontaktní, například telefonicky, asi nemůžeme počítat s tím, že by se nějakým způsobem uzavřela dohoda o ukončení nájmu v nějaké době, která by vyhovovala nájemci, tak nutno užít výpovědní důvod zákonný, tzn. zaslat pronajímateli písemně výpověď a nutno počítat i s výpovědní dobou 3 měsíců. Paní bohužel bude muset ty 3 měsíce zaplatit, byť už třeba bude mít sjednaný nájem v jiném bytě.

Autor reportáže: Matěj Dvořák


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží