Rada

Náklady na vymalování

9. 3. 2016

Dotaz diváka: Bydlím v posledním patře domu, jehož správu zajišťuje Společenství vlastníků bytů. Letos mi dvakrát střechou zateklo do bytu. Pojistka domu ale pojištění proti zatečení neobsahuje, pojišťovna proto odmítla událost likvidovat. Mám právo žádat po Společenství náhradu nákladů na vymalování?

Obecně platí, že osobou odpovědnou je společenství vlastníků jednotek, které ze zákona odpovídá za správu domu. Za správu domu se považuje vše, co nenáleží jednotlivým vlastníkům jednotek a vše, co je ve společném zájmu. Jestliže tedy k zatékání do bytu došlo střechou nebo půdou, jinými slovy společným prostorem tohoto domu, pak za tuto škodu, která nebyla likvidována v rámci pojištění domu, odpovídá společenství vlastníků jednotek, neboť porušilo povinnost starat se o společné prostory domu. Kdyby však k zatékání do bytu došlo prostoru, který netvoří společnou část domu, například půdní byt, pak by za škodu odpovídal vlastník tohoto bytu, nikoliv společenství vlastníků jednotek.

Autor reportáže: Marek Pavlovský


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží