Minulý test konkurzu do soutěže

A

Výraz na -á označuje správce informačního systému, například internetové stránky, který má neomezená užívací práva. Může proto systém měnit i nastavovat rozsah práv jiných uživatelů. Jak se funkci říká?

B

Jedná se o ekologicky rozložitelný polymer, který však dosahuje stejných vlastností, například tvrdosti a odolnosti, jako jeho přírodu nepoměrně více zatěžující obdoba. Jak se tomuto materiálu říká?

C

Strom z čeledi borovicovitých, rozšířený hlavně ve Středomoří, dosahuje vysokého stáří a je ceněn pro lehké, měkké a vonné dřevo. Je národním stromem Libanonu a nachází se na jeho státním znaku i vlajce. O který strom se jedná?

Č

Jak se nazývá grafický znak pro zápis číselných hodnot?

D

Staré kovárny byly vybaveny přístrojem na stlačování vzduchu, který se vháněl do ohně. Pojmenujte tento primitivní kompresor českým slovem na –dé.

E

Tato irská zpěvačka s podmanivým hlasem nazpívala ústřední píseň k filmovému zpracování Tolkienova Pána prstenů. Pod kterým jménem tato zpěvačka vystupuje?

F

Jak se nazývá věda, která zkoumá jazyk, literaturu a ústní lidovou slovesnost národa v daném kulturním a historickém kontextu?

G

Byl to jeden z nejznámějších starověkých lékařů. Vykonával náročné operace, včetně operací mozku. Jak se tento filozof a logik jmenoval?

H

Pro svou zářivou barvu květů se dříve tato bylina hojně používala do kytiček a věnců a lidově se jí také říká Slzičky Panny Marie. Jak se nazývá planý karafiát, který roste na suchých loukách a také na skalnatých svazích?

Ch

Původem duchovní zpěv, později však také bojová píseň, se přednáší bez doprovodu hudebních nástrojů. Jak se sborový zpěv na -chá nazývá?

I

Historici tak říkají chronologickému sestavení údajů o době a místě pobytu určité osoby na základě pramenů. Ale stejným slovem označujeme i cestovní deník s popisem cesty nebo trati s jejími zvláštnostmi. O který výraz cizího původu se jedná?

J

Jak se jmenuje řeka, na které leží Semily a Turnov?

K

Vnější vrstva sluneční atmosféry je tvořena elektrony a ionizovanými atomy. Při úplném zatmění Slunce ji můžeme pozorovat jako stříbrný věnec kolem temného slunečního kotouče. Jak se tento řídký sluneční obal nazývá?

L

Tyto podvojné organismy vznikají soužitím houby a řasy či sinice. Kterým českým termínem toto symbiotické společenství označujeme?

M

Smaragdově zelená barva tohoto nerostu signalizuje, že minerál obsahuje podstatné množství mědi. Ve starověkém Egyptě se využíval jako líčidlo, dnes se používá jako šperkový a ozdobný kámen. O který nerost se jedná?

 

N

Jak se jmenuje seriál České televize scenáristy a režiséra Radka Bajgara o lidech - vodnících, kteří se od ostatních liší tím, že mají jistou dávku akvagenu, který jim umožňuje dýchat pod vodou?

O

Nazýváme tak příkře spadající výběžek vyššího terénu, který například obtéká řeka. Toto slovo se objevuje také v názvu několika českých měst či obcí. O které slovo jde?

P

Jak se nazývá jihoamerická step s převahou suchomilných trav.

R

Chceme-li si dát malou a opravdu silnou kávu po italském způsobu, o který typ kávy na -er požádáme?

S

Která šachová figura se smí pohybovat pouze diagonálně?

Š

Z němčiny pochází slovo, které někdy užíváme místo správných českých výrazů "obráceně, napříč, nastojato". Jak toto slovo zní?

T

Jak se nazývá staroslovanské hradiště nad Berounkou, na kterém byla zavražděna kněžna Ludmila, babička svatého Václava?

U

Jak se v anatomii nazývá loketní kost?

V

Slovem na -vé pojmenujte hudební nástroj, na který hraje organista.

W

Poblíž německého města Řezna stojí od půlky 19. století ve svahu nad údolím Dunaje monumentální památník s bystami významných osobností německých dějin. Nese podobné jméno jako sídlo germánského boha Odina. Který název tento památník má?

Z

V Asii a v Africe bylo vyšlechtěno plemeno přežvýkavých sudokopytníků z čeledi turovitých. Jak se zvíře s hrbem na hřbetě nazývá?

Ž

Tyto hlinitokřemičitany, které se vyskytují ve vyvřelých horninách, patří k důležitým horninotvorným minerálům. Jsou jedním ze tří hlavních minerálů žuly. Používají se jako surovina k výrobě porcelánu a keramiky nebo jako obkladový kámen. Jak se skupina nerostů jmenuje?

Správné odpovědi

A) administrátor, admin

B) bioplast

C) cedr

Č) číslice

D) dmychadlo

E) Enya, eňa

F) filologie

G) Galén, Galenos, Galenus

H) hvozdík

Ch) chorál

I) itinerář

J) Jizera

K) koróna, korona

L) lišejník, lišejníky

M) malachit

N) Neviditelní

O) ostroh

P) pampa

R) ristretto

S) střelec

Š) štorc

T) Tetín

U) ulna

V) varhany

W) Walhalla

Z) zebu

Ž) živce