Magazín nejen pro zdravotně postižené

Kvalita života se dnes měří podle ukazatelů jakou dostupnost lékařské péče, dopravní síť nebo třeba mobilní pokrytí… Muži sami ji pak často měří pomocí tří tradičních kritérií: moc – sláva – peníze. Mnozí si ale začínají uvědomovat, že kvalita života závisí hlavně na vnitřních hodnotách. A tak jsme se i my s naším pořadem Klíč vydali hledat cesty, které vedou muže k hodnotám jako je odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost. Nahlédneme do tří příběhů mužů, kteří ačkoliv ve svém životě čelí těžkostem, jakým je vlastní zdravotní handicap, výchova dětí v pěstounské péči nebo péče o dítě s těžkým zdravotním postižením, žijí spokojený život ve své rodině i v práci. Jsou však také muži, kteří ve svých partnerských či rodičovských rolích tápou. A tak jsme se zeptali, co potřebují zažívat kluci již v dětství, aby dokázali bezpečně zacházet se svými emocemi, kdy je agrese OK a kdy se stává násilím, kde mohou najít pomoc a podporu, aby dokázali navázat hluboká přátelství a žili šťastnější a zdravější život. Prostřednictvím průvodců z iniciativy Liga otevřených mužů nabídneme nejen postřehy, ale také programy a projekty, které pomáhají mužům k rozvoji jejich osobnosti a k hojení často starých a potlačených bolestí, které jim skrytě brání žít svůj život smysluplně a ve větší harmonii se sebou a druhými.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrMagazín