Doba, kterou neznáte

Každý díl Četníků z Luhačovic se krom kriminálních případů zabývá také rozličnými aspekty dobového života, ať už četníků, nebo obyčejných lidí.

Jednotlivá témata z doby, kterou neznáte, představuje Mgr. Radek Galaš z Policejního muzea v Praze:


Německý odpor po vzniku Československa

Německý odpor po vzniku Československa

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Válka na Slovensku

Válka na Slovensku

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Kanibalismus v českých zemích

Kanibalismus v českých zemích

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Andělíčkářství smrdělo těžkým žalářem

Andělíčkářství smrdělo těžkým žalářem

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Banditismus v meziválečném období

Banditismus v meziválečném období

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Jak se měnily četnické uniformy?

Jak se měnily četnické uniformy?

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Kdo se mohl stát velitelem stanice?

Kdo se mohl stát velitelem stanice?

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Lidstvo po válce

Lidstvo po válce

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Četník musel být všestranný

Četník musel být všestranný

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Kdo se mohl stát velitelem stanice?

Kdo se mohl stát velitelem stanice?

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Jak se během první republiky trestalo?

Jak se během první republiky trestalo?

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie

Jak vypadala prvorepubliková šmelina?

Jak vypadala prvorepubliková šmelina?

O tématu vypráví Mgr. Radek Galaš z Muzea Policie