Ve věku osmdesáti šesti let zemřel 3. března 2009 básník a překladatel Jan Vladislav. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, od roku 1981 žil v exilu. Natrvalo se vrátil do Prahy v roce 2003. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka (1991), francouzského Řádu umění a literatury (1993), Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (1998) a Státní ceny za dílo překladatelské (2001). Rozhovor Terezy Brdečkové byl natočen v roce 2007. Režie Z Tyc

Český básník a překladatel Jan Vladislav se narodil pět let po konci první světové války do rodiny českého poštovního úředníka, bývalého legionáře, v Hlohovci na Slovensku. Roku 1939 odešel s rodinou do Čech a zde na gymnáziu v Poličce úspěšně odmaturoval. Po válce studoval na Karlově univerzitě v Praze a dva semestry také v Grenoblu srovnávací dějiny literatury. Po únoru 1948 byl z univerzity vyloučen a studia dokončil doktorátem z filosofie až v roce 1969. Už za studií vydal dvě básnické sbírky a první překlady ze Shakespearových sonetů. Jeho třetí sbírka Hořící člověk už ale skončila ve stoupě. Až do 60. let pak publikoval pouze překlady z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ale také z rumunštiny, ruštiny a ukrajinštiny a získal si velké renomé také jako autor knih pro mládež. Po krátkém období svobody však v době normalizace opět publikovat nesměl. V jeho samizdatové edici Kvart vyšlo více než sto dvacet titulů. Jan Vladislav patří k prvním signatářům Charty 77. V roce 1981 byl donucen odejít do exilu. V Paříži působil jako vysokoškolský učitel, v Německu spoluzakládal archiv exilové a samizdatové literatury. Od roku 2003 žil opět v Praze a stále byl autorsky i editorsky aktivní. Za svoji uměleckou tvorbu i celoživotní postoje byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, francouzským Řádem umění a literatury a mnoha dalšími oceněními. Do života Jana Vladislava zasahovaly dějiny 20. století dalo by se říci permanentně, ale také on byl jejich vnímavým a aktivním činitelem. A o tom, jak to všechno prožíval, si povídal se spisovatelkou a scenáristkou Terezou Brdečkovou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3