Jiří Kozák, primář, Centrum pro léčení bolestivých stavů, FN Motol; Radim Tolasz, klimatolog, vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu; Václav Janiš, Fyzikální ústav AV ČR a Pavel Kočovský, Přírodovědecká fakulta UK; moderuje: Daniel Stach

Hyde Park Civilizace o letošních Nobelových cenách ve vědeckých kategoriích. Výzkum, díky kterému bychom mohli víc porozumět bolesti, který umožňuje sledovat změny klimatu a který pomáhá například při výrobě léků. Hosty budou: Jiří Kozák, primář, Centrum pro léčení bolestivých stavů, FN Motol; Radim Tolasz, klimatolog, vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu; Václav Janiš, Fyzikální ústav AV ČR a Pavel Kočovský, Přírodovědecká fakulta UK. Vysíláme v sobotu po osmé večer na ČT24.