Chat

prezident České lékárnické komory

Aleš Krebs

Záznam chatu z pondělí 10. srpna

DAYD: „Není škoda, že na krabičkách určitých českých léků už není označení jako dřív - upozorňující že po jejich požití nelze řídit motorová vozidla?“

Aleš Krebs: „Podle mého názoru to škoda je. Informace o tom, že může léčivý přípravek ovlivnit pozornost je velmi důležitá a měla by být viditelná na první pohled bez pročítání často velmi složitého příbalového letáku.“

Ivan šmýra: „Mohu darovat krev když užívám pragiolu a eliceu?“

Aleš Krebs: „V první řadě musím říci, že je darování krve velmi záslužné a patří za něj poděkování. Doporučil bych vám obrátit se přímo na nejbližší odběrové místo, kde by měli zhodnotit i případná další onemocnění a podmínky, které je nutné splňovat pro odběr.“

Anna: „Dobrý den pane Krebsi, nepocházíte z Mikulčic?“

Aleš Krebs: „Dobrý den, nepocházím. A ani nevím o tom, že bych tam měl nějaké předky. Ale je tam krásně.“

Tomáš Novák: „Dobré ráno, jaký je rozdíl mezi Aspirinem a Acylpirinem?? Případně jsou ještě další alternativity tohoto léku? Děkuji za odpověď.“

Aleš Krebs: „Dobré ráno, z hlediska obsahu účinné látky (500 mg) se jedná o obdobné přípravky, prvně jmenovaný se vyrábí i v síle 100 mg v tabletě. Jejich účinek by tak měl být srovnatelný, byť se může lišit individuální snášenlivost nebo vnímání nástupu účinku. Existují i další přípravky pod jinými firemními názvy, buď pouze s obsahem kyseliny acetylsalicylové nebo i v kombinaci s jinými přípravky. Pokud potřebujete poradit s konkrétním výběrem, můžete se s důvěrou obrátit na svou lékárnu.“

Jiří Hřebačka: „Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč stejné léky nemohou stát ve všech lékárnách stejně, když to jde u cigaret i novin? Děkuji“

Aleš Krebs: „Dobrý den, zejména u léků hrazených ze zdravotního pojištění by měl být doplatek pacienta stejný ve všech lékárnách. Péče by měla být i v tomto ohledu stejně dostupná bez ohledu na to, zda se jedná o velké město nebo vesnici. Nejste sám, kdo má tento názor. Stejné doplatky preferuje většina pacientů dlouhodobě, potvrzují to průzkumy. Jedná se řádově o 80 - 90 % respondentů. Ve většině zemí EU to je navíc běžné. O způsobu tvorby cen a úhrad však rozhodují prostřednictvím tvorby legislativy politici, je ale otázkou, zda i oni dostávají od pacientů tyto podněty.“

DAYD: „Co dělá konkrétně Česká lék. komora proti zneužívání a nadužívání psychofarmak?“

Aleš Krebs: „Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, jsou naše možnosti relativně omezené. Na jedné straně přispíváme svými poznatky z praxe specialistům v oblasti závislostí a adiktologie, lékárníci mohou také identifikovat konkrétní rizikové situace. V přípravě je v tuto chvíli projekt, který by v rámci tohoto tématu hlouběji školil lékárníky, aby mohlo být lépe využito lékáren, jako jedněch z nejdostupnějších zdravotnických zařízení.“