Soutěž

Pátek 14. ledna

Jakým názvem označujeme pyropy nalezené v Česku?

  1. tyrkys
  2. vltavín
  3. český granát

Správná odpověď byla C.
Pyropy nalezené v Česku nazýváme jako český granát.

Výherci

Zdeňka Stadtherrová, Jablonec nad Nisou
Ludmila Mančíková, Slavkov
Jana Kolaciová, Tasov

Pravidla soutěže