Chat

Ústav biologie obratlovců AV ČR

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Záznam chatu ze čtvrtka 11. července 2013

Marek Hora: „Proč se Irbisovi horskému nesprávně říká Levhart sněžný?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Levhart sněžný je původní,oficiální, dnes neplatné, starší české jméno irbise“

IS: „Má Váš ústav dostatek financí, pracovníků, grantů, zahraničních spolupracovníků?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Financí není nikdy dost! Zatím jsme dostatečně saturování z prostředků grantové agentury ČR. Hledáme zahraniční zdroje a jsme celkem úspěšní.“

dm: „Je zájem o to pracovat ve vašem ústavu a je zájem studovat biologii obratlovců?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Zájemců o místo na našem ústavu je samozřejmě velké množství, stejně jako zájemců o studium biologie. Bohužel jejich uplatnění po ukončení studia je velmi obtížné.“

IS: „Čemu všemu se Váš ústav věnuje?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „V ústavu jsou je několik výzkumných skupin zabývajích se různými aspekty biologie všech skupin obratlovců vč. metod molekulární biologie“

IS: „Znáte Vašeho jmenovce boxera Petra Koubka?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Bohužel neznám, ale zdravím!“

Zdeněk: „Konkuruje vám někdo v ČR v oblasti výzkumu šelem?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Ani ne. Pokud vím, aktuálně není v ČR financován žádný vědecký výzkum. V Beskydách se potkáváme s Hnutím Duha, které má několik PR projektů zaměřených na velké šelmy.“

božena: „jak by ta kachna chutnala rysovi?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Jak od manželky nebyla, ale protože byla trošku do krvava, určitě by chutnala i rysovi, samozřejmě bez té calvadosové omáčky a čočkového podloží!!!“

Marek Hora: „Jaké velké šelmy nyní žijí v ČR?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Trvale jen rys ostrovid, medvěd a vlk sporadicky v Beskydech. Občas se vlk objeví na Šumavě a v severních Čechách.“

Marek Hora: „Co si myslíte o chovu velkých šelem v domácím prostředí?“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Jsem zásadně proti chovu velkých šelem v zajetí, tedy mám na mysli soukromé chovy nikoliv specializovaná zařízení typu ZOO. Zachránit některé zvláště vzácné druhy šelem bez jejich rozmnožování v ZOO by se jistě nepodařilo.“

ZR: „co musí studovat, aby se mohl zabývat takovým výzkumem a kde nejlíp na jaké škole“

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Studovat můžete nejlépe odbornou biologii na některé z přírodovědeckých fakult v ČR. Tam se musíte specializovat na zoologii, nejlépe udělat doktorát,a pak mít obrovské štěstí. A to vám samozřejmě přeji.“