Chat

ředitel České kosmické kanceláře

Jan Kolář

Záznam chatu z úterý 13. března 2018

ANTICYKLON: „Kdo podporuje, sponzoruje Vaši kancelář?“

Jan Kolář: „Dobrý den, děkuji za otázku. Česká kosmická kancelář je nezisková organizace a její činnost je závislá na získání grantů. Dosud byl vždy zdrojem grantový systém Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O grant musíme ale vždy soutěžit v konkurenci z dalšími zájemci o zdroje z programu podpory vědeckovýzkumné činnosti. Žádné sponzory zatím nemáme, doufáme, že se to změní.“

SF: „Co má Vaše kancelář za úkol, poslání?“

Jan Kolář: „Kanceláře se soustřeďuje na informační a poradenskou činnost, podporu českých pracovišť, které provádějí kosmický výzkum nebo vývoj technologií pro využití kosmické techniky nebo mají zájem se zapojit do mezinárodních kosmických programů. Rovněž se angažuje v propagaci kosmonautiky a ve studentské činnosti, která má za úkol podpořit zájem mladé generace o kosmický výzkum.“

SK: „Spolupracuje Vaše kosmická kancelář s V. Remkem?“

Jan Kolář: „S Vladimírem Remkem jsme v kontaktu a podle jeho časových možností s ním i spolupracujeme.“

víťa: „Dobrý den, pane Kolář, zajímalo by mě, jest-li pak v existenci UFO věříte, jako astronom a ředitel. Děkuji za odpověď“

Jan Kolář: „UFO je označení pro létající objekt, který nelze identifikovat čili určit, co to je. Takové objekty určitě existují a vždy existovat budou. Protože se nedá říci, o jaký objekt jde, mohou se objevit různé výklady o možnosti, jaký objekt to je. Často se v této souvislosti i objeví názor, že jde o produkt mimozemské civilizace. Nejsem zastánce toho vysvětlení, myslím, že příčinou takového jevu je nějaký přírodní proces, který zatím ještě neznáme.“

Majka: „Dobré ráno,jak se vám líbí ve studiu?“

Jan Kolář: „Dobré ráno, ve studiu je příjemné prostředí. Moderátoři jsou přátelští a znalí své profese, kameramani ani režie svoje požadavky taktně nedávají najevo a pohovka je pohodlná. A téma kosmonautiky mám rád. Takže se mi tu líbí.“