Kterak byla Prodaná nevěsta sepsána pány Bedřichem Smetanou a Karlem Sabinou v dobách válečných, stala se národní českou operou i předmětem pokleslých sběratelských pudů.
Připravili: I. Ruml, V. Křepelka a V. Drha

První verze Smetanovy Prodané nevěsty, která měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle, vznikla v dobách válečných. Prušáci táhli ku Praze a měšťané nakvap prchali na venkov. Podle hlesla „inter arma silent musae“ (když řinčí zbraně, umlkají múzy) to byla doba pramálo vhodná pro uvedení nového hudebně dramatického díla, které se mělo stát základním pilířem naší národní kultury. Hlavními vypravěči jsou Taťána Součková a Jan Panenka, kteří vás uvedou do inscenační problematiky, vývoje kostýmu a výpravy naší nejnárodnější opery, na níž se v průběhu 150 let podíleli přední čeští výtvarníci a výkonní umělci. Filmový režisér Vladimír Drha s laskavým úsměvem a mírnou nadsázkou uvádí představitele hlavních rolí, jež se staly prestižním uměleckým úkolem pro každou novou generaci pěvců Národního divadla. Dozvíte se, co v Prodané nevěstě při původní premiéře ještě nebylo, že místo recitativů byly mluvené dialogy jako v Offenbachových operetách, ale také, že principál a Esmeralda zpívali při prvním představení lascívní kuplet (Ten staví se svatouškem), který byl později při návštěvě císaře Františka Josefa Prahy z mravnostních důvodů vypuštěn. Pak že neexistovala cenzura! Většina rozhovorů, mj. s Libuší Domanínskou, Marcelou Machotkovou, Jaroslavem Horáčkem a Jaroslavem Březinou, byla natáčena v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.

Připravili: I. Ruml, V. Křepelka a V. Drha

Napište nám