Poutavá historie i současnost osobité kanadské provincie. Francouzský dokument

Pořad bylo možné přehrát do 17. 7. 2019
Video není k dispozici

Osmimiliónový Québec tvoří frankofonní enklávu na anglosaském kontinentu. S francouzštinou jako oficiálním jazykem a osobitou kulturou představuje v pravém slova smyslu národ v Kanadě. Kolonii založil po dlouhé a strastiplné cestě na příkaz francouzského krále Jindřicha IV. Samuel de Champlain. Geograf, kartograf, diplomat a cestovatel je dodnes nazýván „Otcem Nové Francie“.

Tvůrci dokumentu zachycují nejen krásnou krajinu kanadského Québecu, ale snaží se postihnout i výjimečnost tohoto obrovského území.

Originální názevFlavors
Stopáž51 minut
Rok výroby 2013
 )D( ST
ŽánrDokument